Scandria®2Act-hanke edistää Itämeren alueen vähäpäästöistä liikennettä

rahtilaiva. Kuva Tuula PalasteScandria®2Act on Skandinaviasta Välimerelle ulottuvan TEN-T-ydinverkkokäytävän kehittämishanke, joka keskittyy Itämeren alueelle. Kolmevuotisen hankkeen teemoja ovat vähäpäästöiset liikennepolttoaineet sekä rahti- ja matkustajaliikenteen edellytysten parantaminen.

Tavoitteena on myös edistää strategisen ja operatiivisen tason toimia energiatehokkaiden kuljetusratkaisujen kehittämiseksi.  

Hankkeen pääpartneri on saksalainen Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. Uudenmaan liitto toimii partnerina ja osallistuu ydinverkkokäytävän hallinnointia koskevaan osuuteen järjestämällä alueellisia työpajoja. Kaikkiaan mukana on yhdeksäntoista partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Tanskasta.

Hankkeen päärahoituslähde on Itämeren alueen Interreg-ohjelma. Scandria®2Act-hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä NSB CoRe -hankkeen kanssa, jossa Uudenmaan liitto on pääpartneri.

Työpajat Uudenmaan liiton vastuulla

Uudenmaan liitto järjestää viisi hankkeen alueellista työpajaa yhdessä naapurimaakuntien kanssa. Työpajoissa käsitellään liikennekäytävien kehittämispolkuja.

Työpajojen pohja-aineistona ovat maakuntakaavoitusta varten tehdyt logistiikkaselvitykset sekä aluetaloudellinen vertailuselvitys henkilöliikenteen käytävistä ja pitkämatkaisesta pendelöinnistä. Lisäksi Turun kaupungin kanssa toteutettavassa osuudessa käytetään aineistona Tunnin juna -yhteydestä tehtyjä selvityksiä.