VEDET – yhteistyötä Etelä-Suomen vesien parhaaksi

Maailman puhtain vesi on meillä

Vesien suojelussa puhaltavat uudet tuulet. Enää vesiä ei tarkastella yksittäisinä vesistöinä tai pinta- ja pohjavesinä erikseen vaan huomio kiinnittyy valuma-alueiden kokonaisuuksiin.

Tämän vuoksi Etelä-Suomen VEDET-hankettakin tehdään koko valuma-alueella Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten yhteistyönä.

VEDET-hankkeen avulla haemme vauhtia vesiensuojeluun ja eri tahojen yhteistoimintaan. Työn kohteeksi on valittu kolme aihepiiriä

  • haja-asutusalueen jätevesihuolto
  • hulevesien hallinnan kehittäminen
  • pohjavesien suojelu.

Vedet-hankkeen logoHanke on käynnistetty työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella maaliskuussa 2013 ja se kestää vuoteen 2016. Hanke siirtyi vuoden 2015 alusta Uudenmaan liitolta Hämeen liiton koordinoitavaksi.

Jätevesihuolto tärkeää ympäristölle ja asukkaille

Jätevesiratkaisuja on erilaisia eri tarpeisiin. Oikeita valintoja tukemaan tarvitaan jätevesineuvontaa. Tähän kannustamme VEDET-hankkeen toimilla.

Tuemme neuvontaan kehitettyjä hyviä yhteistyön ja toiminnan malleja. Mukana on myös yritystoiminnan edistämisen näkökulma: haja-asutuksen jätevesihankkeet voivat jatkossa tarjota työtä ja toimeentuloa vesihuoltoalan suunnittelun ja urakoinnin yrityksille maaseudulla.

Hulevesien hallinnan vastuu siirtymässä kunnille

Hulevesien hallinta on noussut laajaan tietoisuuteen rankkasateiden aiheuttamien taajamatulvien kautta. Esimerkiksi näiden vahinkojen ehkäiseminen vaatii uudenlaista otetta maankäytön suunnittelussa ja teknisissä ratkaisuissa.

Ratkaisuja vauhdittavat uudet velvoitteet, kun hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on siirtymässä vesihuoltolaitoksilta kunnille.

Hulevesirakenteet tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia kehittää uudenlaista ympäristöestetiikkaa rakennettuun ympäristöön. VEDET-hankkeen tavoitteena on synnyttää sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä hulevesien hallinnan hankkeisiin.

Pohjavedet – Suomen kansallisaarre

Pohjavedet ovat Suomen todellinen kansallisaarre. Asia on tunnettu pitkään, mutta tietoisuus pohjavesien suojelun tarpeista ja mahdollisuuksista ei ole levinnyt riittävää vauhtia.

Pohjavesien suojelussa erityisesti Salpausselkävyöhykkeellä tarvitaan uutta, entistä tarkempaa tietoa pohjavesimuodostumien rakenteista tehokkaiden suojelutoimien pohjaksi.

Tarkemman tiedon avulla eri toimijat pystyvät vaikuttamaan omilla toimillaan pohjavesien tilaan ja tulevaisuuteen. Pohjavesiasioissa, kuten yleensäkin vesiensuojelussa, yhteistyö on ainoa tie kestäviin tuloksiin. Tämä on VEDET-hankkeen pohjavesityön perusta.