Yhdessä koulutustakuuseen – Oppilaitoksille välineitä nuorten ohjaukseen

nuoret puistossa. Kuva Tuula Palaste

Kaksivuotinen hanke selvittää, miten Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Hanke luo toimijoiden tarpeisiin sopeutuvan mallin, jonka avulla koulutustakuuta maakunnassa toteutetaan.

Mallissa on suosituksia toimijoiden yhteistyöhön sekä työkaluja nuoria ohjaaville ammattilaisille. Se huomioi joustavasti myös maakunnan eri alueiden tarpeet. Oppilaitosten ohjaajille järjestetään seutukohtaiset koulutukset, joissa perehdytään mallin soveltamiseen.

Mukana Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella vuosien 2015–2017 aikana.

Vuodesta 2013 voimassa ollut koulutustakuu on osa laajempaa nuorisotakuuta. Se pyrkii takaamaan jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle koulutuspaikan.

Hankkeen tuloksena on julkaistu käsikirja, joka toimii työvälineenä nuorten ohjauksen parissa työskenteleville.

Tutustu käsikirjaan: 
--

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa edistämällä nuorten pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

Uusimaa-ohjelma linjaa maakunnan pitkän tähtäimen kehitystyötä. Sen tavoitteena on mm. parantaa nuorten työllisyyttä ja osallisuutta turvaamalla toisen asteen koulutus kaikille maakunnan nuorille.