Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Uusimaa

Leppävaaran kirjasto, kuva Tuula Palaste-Eerola

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelu on loppusuoralla. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Maankäytön valinnoilla edistetään myös Uusimaa-ohjelman tavoitteita.

Neloskaava on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Se täydentää ja tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja seuraavien teemojen osalta:

Ratkaisuilla varmistetaan Uudenmaan kilpailukyky ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Kaavassa osoitetaan merkittävät seudulliset logistiikka-alueet ja logistiikan tarvitsemat poikittaisyhteydet Keski-Uudellemaalle. Lisäksi on selvitetty potentiaaliset maakuntatason tuulivoima-alueet.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kaavassa osoitetaan viheralueiden ja niiden välisten yhteyksien muodostama verkosto. Kaavassa on myös varaukset virkistysalueille, sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti merkittäville kulttuuriympäristöille.

Näiden lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankohtaisia aiheita, kuten Malmin lentokenttää sekä pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa.

Kaava kattaa koko maakunnan 26 kunnan alueen, lukuun ottamatta
Östersundomin aluetta, jonne laaditaan erillinen kaava. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava saadaan keväällä 2017.

> Lue lisää kaavaehdotuksesta