14.03.2017

Försök inom hälso- och välfärdssektorn beviljas AIKO-finansiering

Nylands förbund söker innovativa och försöksartade projekt som kan underlätta strukturomvandlingen i Nyland. Temat för ...

13.03.2017

Nyland behöver en tillräckligt lång övergångsperiod gällande valfriheten

Den planerade övergångsperioden som ska tillämpas då valfriheten inom social- och hälsovården utvidgas är för ...

13.03.2017

Landskapsstyrelsens beslut 13.3.2017

Landskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 13 och gav ett utlåtande om utkastet till lagen som gäller ...

10.03.2017

Allt fler turister kommer från Kina – antalet turister ökar fortfarande

De kinesiska turisterna har ökar kraftigt i antal i Nyland. Under de senaste fem åren ...

01.03.2017

Kandidater sökes till Nylandspriset – Årets tema är ”starka tillsammans”

Nylands förbund ber nylänningarna komma med förslag på kandidater till Nylandspriset år 2017. Årets tema ...

21.02.2017

Lodning gav ny information om berggrunden på Helsingfors–Tallinn-tunnelns alternativa rutter

Geologiska forskningscentralen (GTK) har på uppdrag av Nylands förbund genomfört mätningar av havsdjupet på de ...


Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-Eerola
15.02.2017

Framtidsgranskning ger planarbetet en riktning

Nylands förbund har utarbetat en framtidsgranskning som tidsmässigt tar sikte på år 2050, och ...

Nuoret. Kuva Tuula Palaste
15.02.2017

Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grund för landskapsplanen

Nylands förbund har publicerat en utredning där man redogör för alternativa scenarier för Nylands regionalekonomi. ...Plock Visa mer

Följ oss