Landskapsutvecklingspengar för smart specialisering och EU-projekt

Rahoitus3
Vi beviljar landskapsutvecklingspengar för beredningen av EU-projekt som följer Nylandsprogrammet och som är av betydelse för regionen. Finansiering beviljas också projekt och samordningsarbete som genomför Strategin för smart specialisering.

Utvecklingspengar kan även användas för att finansiera projektförslag som lämnas in i samband med ansökningsomgången för AIKO-finansiering.

Landskapsutvecklingspengarna ingår inte längre i statsbudgeten, men förbundet har finansiering till sitt förfogande från tidigare år.

Ansökningsblanketter och -anvisningar som behövs för att söka finansiering finns i spalten till höger på sidan.