Beslut om ERUF- och 6Aika-finansiering

Nylands landskapsdirektör fattar beslut om beviljande av finansiering ur ERUF i södra Finland för projekt som förverkligar målen för strukturfondsprogrammet Hållbart tillväxt och jobb 2014–2020.

Besluten fattas elektroniskt i informationssystemet EURA 2014. Du hittar samtliga beslut om ERUF-finansiering via länken nedan. I varje beslutsdokument anges även när tiden för framställande av rättelseyrkande börjar och avslutas.

> Beslut om ERUF-finansiering (på finska)

Möjlighet att söka ändring

Ändring i Nylands förbunds beslut om ERUF-finansiering kan sökas av den som är delaktig eller av en kommun eller kommunmedlem i Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen. En kommun eller kommunmedlem kan endast söka ändring om beslutet berör det egna landskapet.

Ändring i Nylands förbunds beslut om 6Aika-finansiering kan förutom av delaktiga även sökas av städerna Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo eller städernas medlemmar.