Föredragningslistor och protokoll

Förtroendeorganens möteshandlingar finns bakom länkarna till höger.

Föredragningslistan syns till dess att protokollet godkänts officiellt.

Anmärkningen "Inte justerad” i samband med rubriken på protokollets första sida innebär att protokollet ännu kommer justeras.

Anmärkningen ”Justerad” används då protokollet officiellt har godkänts.

Framläggande av protokoll

Förtroendeorganens och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda i registraturen vid Nylands förbunds byrå enligt följande:
  • landskapsfullmäktiges protokoll månadens första vardag efter protokolljusteringen
  • landskapsstyreslens protokoll följande veckas torsdag efter sammanträdet
  • tjänsteinnehavarbeslut följande månads första vardag.