Beslutsorganens mötesdagar

Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Sammanträdena hålls på förbundets kontor i Västra Böle, i regel på måndagar från och med klockan 10.

Våren 2017 sammanträder styrelsen 6.2., 13.3., 24.4., 22.5. ja 19.6.

Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige sammanträder två till tre gånger om året. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis i Helsingfors. Följande möte hålls 24.5.2017 i Finlandia-huset.

Revisionsnämnden

Förbundets revisionsnämnd sammanträder fem gånger om året. Följande möte hålls 4.5.

Kommittén för språklig service

Kommittén för språklig service sammanträder två gånger om året. Vårperiodens möte hålls 15.2.2017.