Nylandsveckans tema 2017 är "Starka tillsammans"

Nylandsveckan, teemakuva 2017

Nylandsveckan går av stapeln 7.–12.5.2017 och har en stark koppling till Finlands hundraårsjubileum. Veckans tema är "Starka tillsammans". Vi söker för närvarande efter samarbetspartner till veckans evenemang.

Vi önskar att veckans tema syns på olika sätt och med hjälp av olika aktörer runtom i Nyland. Vi slår fast Nylandsveckans huvudevenemang i januari. Övriga tillställningar knyter vi samman med programhelheten under vårens gång.

> Läs mera

Vad är Nylandsveckan?

Nylandsveckan sammanför årligen evenemang som ordnas av läroanstalter, kommuner och övriga nyländska aktörer samt lyfter fram arbetet som görs till fördel för landskapet. Veckan erbjuder evenemang, aktiviter och idéer för alla nylänningar.

Temaveckan koordineras av Nylands förbund och har ordnats sedan 2012. Veckan ordnas alltid i början av maj och har varje år ett nytt tema. Under Nylandsveckan delas också det traditionella Nylandspriset ut.

Nylandsveckan 2016 inspirerade till nytt arbete

Under Nylandsveckan 9.–13.5.2016 ordnades evenemang med temat "Nytt arbete".
Veckans webbplats finns på adressen www.uusimaaviikko.fi. All information om Nylandsveckan 2017 publiceras på webbplatsen.