Vård- och landskapsreformen, kontaktuppgifter

Markus Sovala. Kuva Laura Saukkonen
Markus Sovala
Förändringsledare, landskapsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 664 6091
markus.sovala@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @MarkusSovala

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
Timo Aronkytö
Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @aronkyto

Rolf Paqvalin
Rolf Paqvalin

Sakkunnig
Beredning av koncernförvaltningen
045 209 2199
rolf.paqvalin@uudenmaanliitto.fi

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto
Outi Mäkelä
Landskapsstyrelsens ordförande
Delegationens och den politiska styrgruppens ordförande
050 5122 877
outi.makela@eduskunta.fi

Twitter: @outimakela

Ossi Savolainen, kuva Milla Aalto
Ossi Savolainen
Landskapsdirektör
Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen och kommundirektörsmötet
040 5898 415
ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi

Petri Knaapinen_Kuva Laura Saukkonen_1

Petri Knaapinen
Överdirektör, NTM-centralen i Nyland
Ordförande för landskapsreformens grupp
0295 021 000 (växeln)
petri.knaapinen@ely-keskus.fi

Panhelainen iso
Pia Panhelainen
Temp. biträdande stadsdirektör, Helsingfors stad
Ordförande för vårdreformteamet
09 310 36040
pia.panhelainen@hel.fi

Inka Kanerva. Kuva Tuula Palaste
Inka Kanerva

Utvecklingsdirektör, Nylands förbund
Kommunikation och delaktighet, kommundirektörsmötets sekreterare
040 541 8308
inka.kanerva@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @InkaKanerva

Inka Tikkanen-Pietikäinen, kuva Laura Saukkonen
Inka Tikkanen-Pietikäinen

Förvaltningschef, Nylands förbund
Projektförvaltning, samordning av förberedelserna, personalfrågor
Den politiska styrgruppens sekreterare, personalforumets sekreterare
040 554 5538
inka.tikkanen-pietikainen@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @Tikkain

Erika Keppola
Erika Keppola

Kommunikationsplanerare
040 487 7244
erika.keppola@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @erikakeppola

Tarja Hartikainen, kuva Anni Levonen
Tarja Hartikainen

Samarbetschef, Nylands förbund
Sekreterare för vårdreformteamet
040 734 6024
tarja.hartikainen@uudenmaanliitto.fi

Tero Suursalmi
Tero Suursalmi

Jurist, Nylands förbund
Tjänstemannaledningsgruppens sekreterare
050 569 3391
tero.suursalmi@uudenmaanliitto.fi