rss Aktuella artiklar

12.04.2017Nylands förbunds utredning visar: Hur ser turismens framtid ut i Nyland?

SightseeingNylands förbund har publicerat en utredning om turismens regionstruktur 2050. I arbetet har man tagit fram en utvecklingsbild för turismens markanvändning och fastställt åtgärder med vilka de framtida målen ska nås.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


15.02.2017Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grund för landskapsplanen

Nuoret. Kuva Tuula Palaste
Nylands förbund har publicerat en utredning där man redogör för alternativa scenarier för Nylands regionalekonomi. Utifrån dem har man gjort upp befolknings- och arbetsplatsprojektioner på både kommun- och regionnivå som sträcker sig ända till år 2050. De olika projektionerna beskriver hur ekonomins, befolkningens och arbetsplatsernas tillväxt och tillväxthastighet kan förverkligas i regionerna i Nyland.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


15.02.2017Framtidsgranskning ger planarbetet en riktning

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaNylands förbund har utarbetat en framtidsgranskning som tidsmässigt tar sikte på år 2050, och som skapar grunden för det kommande Nylandsprogrammet och Nylandsplanen. I arbetet har man granskat framtidens utvecklingstrender och vilka fenomen som inverkar på utvecklingen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


19.12.2016Inkomsterna i Nyland 18 procent högre än i övriga Finland

laskin

År 2013 var de statsskattepliktiga inkomsterna i genomsnitt 27 800 euro per invånare i Nyland. Det betyder att nylänningarna hade 18 procent högre inkomster än landets övriga befolkning. Bland de nyländska kommunerna hade Grankullas invånare de största inkomsterna på i genomsnitt 51 700 euro.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


02.12.2016Nyland deltar i utvecklingen av SPI-index som mäter välfärd

SPI-työpajaNylands förbund ordnade tillsammans med stiftelsen Social Progress Imperativ en workshop där man presenterade välfärdsmåttet Social Progress Index (SPI) och begrundade hur det kan tillämpas inom regionutvecklingen. Indexet SPI används på global nivå och mäter ett lands sociala välfärd.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


02.12.2016Utredning om Tallinntunnel på god väg

FinEstLink-avajaiset2
Ett öppningsseminarium för projekten FinEst Link och FinEst Smart Mobility hölls på Marina Congress Center den 21 november 2016. Projekten strävar efter att utveckla trafikförbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn. I seminariet deltog samarbetspartner från fler än hundra projekt i Finland och Estland.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


24.11.2016Häftiga trafikvisioner väckte publikens intresse vid Landskapsparlamentet

Maakuntaparlamentti 2016 yleisöNylands Landskapsparlament lockade alla tiders rekordpublik till Hotel Clarion på Busholmen. På plats var fler än trehundrafemtio nyländska opinionsbildare. På förmiddagen väckte åhörarnas intresse med vilda visioner om hur trafiken ser ut i framtiden.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre