Logo- och bildbank

Bilder

Bilderna på landskapsfullmäktiges och -styrelsens ordförande samt förbundets ordförande finns på vår bildtjänst.

Det är fritt fram att använda bilderna för journalistiskt bruk. Bilderna får inte användas för kommersiellt bruk eller i sammanhang som kan vara vilseledande.

Vi ber att de som använder bilderna :
  • nämner Nylands förbund / fotografens namn som källa. Fotografens namn finns i bildtexten i samband med varje bild.
  • skickar uppgifter om var bilderna använts (länk till webbplatsen eller information om tryckt material) till adressen anni.levonen@uudenmaanliitto.fi.Nylands förbunds logo

”Bollar i rörelse” beskriver framåtanda, en metropol som växer och utvecklas samt samarbete mellan aktörerna i regionen. De mindre delarna skapar en stor och välfungerande helhet.

Grafikern Petteri Lehtinen står bakom utformningen av logon som har tagits i bruk år 2013.

Logon finns i två språkversioner: finska/svenska och engelska.

Logon finns både som horisontal och vertikal. Jpg-filen kan du ladda ner och skriva ut och eps-filen lämpar sig väl för trycksaker.

Logons text, färg och utformning får inte ändras. Dimensionerna skall hållas intakta.
Nylands landskapsvapen

Nylands landskapsvapen framställer en gyllene båt försedd med roder mellan två silverströmmar i blått fält.  

Vapnet härstammar från 1500-talet. Första bilden på det är från 1599.

Båten är en gammal symbol för kusttrakterna och de två silverströmmarna antas syfta på åarna i landskapet, som en gång i tiden var viktiga farleder till inlandet.

Användning av landskapsvapnet

En förening eller ett samfund som verkar i Nyland får använda landskapsvapnet i tryckta produkter eller motsvarande genom att meddela om detta till Nylands förbund. För kommersiellt bruk krävs tillstånd.  

I tryckta produkter ersätts vapnets gyllene båt med en gul båt och silverströmmarna med vita strömmar

Vapnet ska alltid användas i sin ursprungliga form.