rss Meddelanden

Allt fler turister kommer från Kina – antalet turister ökar fortfarande

10.03.2017

matkamuistot kuva: Pixabay
De kinesiska turisterna har ökar kraftigt i antal i Nyland. Under de senaste fem åren har de kinesiska turisternas övernattningar ökat med hela 155 procent. År 2016 ökade övernattningarna med en femtedel jämfört med året innan.

– Norden som helhet intresserar kineserna. Visit Finland har aktivt fört kampanjer i samarbete med aktörerna i Sverige, Norge och Danmark. Riksomfattande tillväxtprogram såsom Stopover Finland bidrar också till att göra Finland till ett mer attraktivt besöksmål för de asiater som reser via Helsingfors–Vanda flygplats, berättar Tarja Koistinen som är sakkunnig inom turism vid Nylands förbund.

Bland de utländska turisterna övernattar tyskarna mest. Efter dem följer turisterna från Ryssland och Sverige. Kineserna är redan den femte största gruppen utländska turister i Nyland.

De ryska turisternas antal fortsatte minska under år 2016. I Nyland minskade deras övernattningar med tio procent jämfört med året innan. 2013 var ett toppenår, då övernattade de ryska turisterna totalt 439 000 gånger i Nyland. År 2016 hade övernattningarna däremot minskat till 189 000 gånger.

– I Imatra och Villmanstrand ökade de ryska turisternas övernattningar en aning under fjolåret. Det kan vara ett svagt tecken på att den sämsta tiden är förbi också i Nyland. Under de kommande åren torde de ryska turisterna bli fler även här hos oss, menar Koistinen.

En fjärdedel av alla övernattningar i Finland görs i Nyland

I hela Finland gjordes totalt 20,4 miljoner övernattningar under fjolåret. Nylands andel av dessa var 27 procent. Lite mer än hälften av dem som övernattade i Nyland var inhemska turister.

Övernattningarna gjordes främst i huvudstadsregionen – där övernattade nästan nio av tio av dem som besökte landskapet. Turisterna övernattade mer än tidigare i Helsingfors och Vanda, medan övernattningarna i Esbo minskade med närapå sju procent.

I hela landet ökade övernattningarna med tre procent under 2016. På god väg uppåt är i synnerhet Lappland och Kuusamo där övernattningarna ökade med 13 procent.

> Bekanta dig med de senaste turismuppgifterna i Nyland-databanken (på finska)


Ytterligare upplysningar:


Sakkunnig inom turism Tarja Koistinen, tfn 044 352 2070

Bild: Pixabay-bildbank


Tillbaka till rubrikerna