rss Meddelanden

Försök inom hälso- och välfärdssektorn beviljas AIKO-finansiering

14.03.2017

Digitalisaatio
Nylands förbund söker innovativa och försöksartade projekt som kan underlätta strukturomvandlingen i Nyland. Temat för vårens ansökningsomgång är digital hälsa och finansiering kan sökas fram till den 20 april.

– Det finns oerhört mycket potential i hälsosektorns digitala vård- och servicekoncept. I samband med finansieringsomgången söker vi försöksartade projekt, till exempel hälsovårdstjänster som kan användas hemma, berättar Heikki Kallasvaara från Nylands förbund.

Avsikten är att försöken ska ge upphov till nya utvecklingsobjekt som senare kan bli omfattande och betydande utvecklingsprojekt. Försöksprojekten kan pågå mellan ett halvt till två år.

– AIKO-finansieringen skapar förutsättningar för att testa och ta i bruk tjänster och teknologi i anslutning till digital hälsa. Vi uppmuntrar uppstartsföretag, forskningscentraler, universitet och kommuner till att samarbeta, konstaterar i sin tur Lauri Kuukasjärvi.

Ett enskilt projekt kan stödas med 50 000–150 000 euro. Finansieringen kan täcka högst 70 procent av projektets totala kostnader. Den sökande måste själv se till att de resterande projektkostnaderna täcks. I statsbudgeten har i år reserverats dryga 300 000 euro för AIKO-finansiering i Nyland.

Ansökningsblanketterna på nätet

Anvisningar och ansökningsblanketter som behövs för att söka AIKO-finansiering har publicerats på Nylands förbunds webbplats. Materialet finns på adressen uudenmaanliitto.fi/aiko-finansiering.

Inledandet av regionala innovationer och försök är en av de regionala utvecklingsåtgärder som Sipiläs regering har vidtagit. Målet är att trygga Finlands konkurrenskraft, främja tillväxt och utnyttja de olika tillgångar och styrkor som finns i olika delar av landet.


Ytterligare upplysningar:

Näringschef Lauri Kuukasjärvi, tfn 044 090 9272

Sakkunnig i EU-ärenden Heikki Kallasvaara, tfn 040 1616 794

 


Tillbaka till rubrikerna