Planförslaget till fullmäktige för godkännande år 2017

Ehdotusvaihe ikoni

Förslaget till etapplandskapsplan 4 var på remiss i början av 2016. Förslaget ändrades utifrån utlåtandena och var därefter framlagt till påseende mellan 9.11 och 9.12.2016. Det var då möjligt att framställa anmärkningar om planen. Målet är att planförslaget kan godkännas av landskapsfullmäktige på våren 2017.

Materialet som var på remiss 9.11–9.12.2016


Obs! Google Chrome har visat ofullständiga versioner av kartorna i pdf-format. Det är säkrast att spara pdf-versionen på den egna datorn och sedan öppna den med programmet Acrobat Reader.

Plankartan är en översiktlig karta över plansituationen. Beteckningarna som upphävs i de gällande landskapsplanerna anges på en separat karta. I dokumentet Beteckningar och bestämmelser ingår alla planbeteckningar med tillhörande planeringsbestämmelser.

De viktigaste principerna för planlösningen redogörs för i planbeskrivningen. Kartbilagorna och bilagorna förtydligar och ger bakgrund till planlösningen. En inofficiell kartsammanställning åskådliggör plansituationen för alla landskapsplaner för Nyland.

Plankartan, kartan över beteckningarna som upphävs samt dokumentet Beteckningar och bestämmelser är material som ska godkännas av landskapsfullmäktige. Planbeskrivningen, kartbilagorna och bilagorna ger bakgrund åt planlösningen och godkänns inte av fullmäktige.