HRT ansvarar för Helsingforsregionens trafiksystemplan

Metro

Helsingforsregionens trafik (HRT) gör som bäst upp en trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HRT 2015). Planeringsområdet omfattar 14 kommuner.  

Enligt lagen hör det till HRT:s uppgifter att planera trafiksystem för Helsingforsregionen. Landskapsförbund ansvarar för den övriga planeringen.

Nylands förbund deltar aktivt i arbetet som inleddes hösten 2012. I landskapsplanen anvisas landskapets regionstruktur och trafikutveckling som beaktar hela landskapet.

Utkastet till trafiksystemplanen blir färdigt till hösten 2014. Beslut ska fattas under våren 2015.