Avslutade projekt

Aita

På de här sidorna hittar du information om projekt som pågått vid Nylands förbund men som redan har avslutats. Det är fritt fram att använda projektmaterialet som finns på sidorna.

KESTI-projektet 2012–2014 främjade tillämpandet av ny hållbar teknologi och nya hållbara metoder i områdesbyggandet.

TouNet 2012–2014 var ett turismprojekt som utvecklade samarbetet mellan aktörer och affärsverksamhet inom turismen.

Kampanjen Sommajobb i Nyland 2014 uppmanade nyländska kommuner, företag och andra arbetsgivare att erbjuda sommarjobb åt unga i landskapet.

AJA-projektet pågick 1.1.2012–31.5.2014 och hade som syfte att tillsammans med invånarna och andra aktörer i Storåkern i Esbo skapa en modell för att samla in användarinformation. Med hjälp av användarinformationen kan man utveckla servicen i bostadsområdet.

EXPAT-projektet pågick från 2012 till 2013 och stödde anpassningen av internationell kompetent arbetskraft i Nyland. Projektet främjade samtidigt de inflyttades integration i det finländska samhället.