Kommunerna och regionerna visar vägen för landskapets utveckling

Potentiaali. Kuva Tuula PalasteNylands förbund är en samkommun som ägs av kommunerna. Vår uppgift är att betjäna våra medlemskommuner. Inom regionförvaltningen för vi budskapet från kommunal och regional nivå i riktning mot statsmakten.

I detta avseende skiljer vi oss från till exempel NTM-centralerna, som är statens aktör inom regionförvaltningen.

Vi på Nylands förbund får möjligheten att utnyttja våra diplomatiska talanger då vi sammanställer landskapets gemensamma framtid. Vi fogar samman de olika kommunernas mål till en helhet som gagnar hela landskapet. Vi strävar efter att alltid utgående från kommunernas olika önskemål finna den minsta gemensamma nämnaren och det största gemensamma värdet.

Kommunsamarbete i bred skala

Kommunsamarbetets struktur innefattar olika nivåer och arbetet görs inom olika organ. Den högsta beslutanderätten innehas av landskapsfullmäktige, som består av kommunfullmäktiges ledamöter. Landskapsstyrelsen styr det praktiska arbetet och förmedlar kommunernas syn på beslutsfattandet.

Landskapets samarbetsgrupp MYR är ett viktigt samarbetsorgan i regionen. Medlemmarna i gruppen är representanter för Nylands förbund och förbundets medlemskommuner samt statsförvaltningen och arbets- och näringsorganisationerna.

Var tredje månad samlas direktörerna för landskapets kommuner till ett kommundirektörsmöte. På kommundirektörsmötet behandlas aktuella förändringsfaktorer som inverkar på regionen, och mötet fungerar också som ett forum för en gemensam diskussion. Likaså är mötet ett redskap för ägarstyrningen av Nylands förbund samt för intressebevakning och växelverkan.

Kommundirektörsmötena bereds av ett sekretariat. Sekretariatet behandlar på ett mångsidigt sätt olika överkommunala ärenden som är aktuella och det bidrar med en betydande insats till förbundets arbete med program, planer och projektfinansiering samt intressebevakning. Beredningssekretariatet består av representanter från respektive regioner samt från Helsingfors, Esbo och Vanda.

Kommunernas sakkunniga följer tätt med vårt planeringsarbete

puhekupla oranssiLandskapets expertis och syn förmedlas i det vardagliga planeringsarbetet i form av bestående sakkunniggrupper som förbundet kallar samman. Grupperna är uppdelade enligt olika ämnesområden.

Grupperna samlar en stor mängd sakkunniga från kommunerna för att tillsammans med förbundet sammanställa landskapsplanen, utveckla regionen samt upprätta projekt, utlåtanden och förslag.

Sakkunniggrupper är till exempel:

 • Näringsgruppen
 • Sakkunniggruppen för välmående
 • Sammanträdet för internationell verksamhet
 • Sakkunniggruppen för handel
 • Sakkunniggruppen för utbildning
 • Sakkunniggruppen för kultur
 • Gruppen för uppföljande av flygtrafikbuller
 • Trafikgruppen
 • Arbetsgruppen för invandringsfrågor
 • Markpolitikgruppen
 • Arbetsgruppen för turism
 • Planeringsgruppen
 • Sakkunniggruppen för informationstjänster
 • Miljögruppen