Liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät Uudenmaan liiton julkaisut vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasoselvitys. (3.5 MB)68 sivua, ISBN 978-952-448-238-7 (sid.) 978-952-448-239-4 (PDF), C 61 - 2008
  2. Valikoiva muuttoliike Uudellamaalla. (2.9 MB)104 sivua, ISBN 978-952-448-234-9 (sid.), 978-952-448-235-6 (PDF), E 97 - 2008
  3. Verksamhets- och ekonomiplan 2008-2010, budget för år 2008. (514.4 KB)38 sivua, D 47 - 2008
  4. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2010, talousarvio 2008. (582.2 KB)38 sivua, D 46 - 2008
  5. Asiantuntijalausunto Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen vaikutuksista maakunnan ekologiseen verkostoon ja sen toimintaan. (1.1 MB)24 sivua, ISBN 978-952-448-236-3 (sid.) 978-952-448-237-0 (PDF), E 98 - 2008
  6. Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009. (1.9 MB)40 sivua, ISBN 978-952-448-232-5 (sid.) 978-952-448-233-2 (PDF), B 38 - 2008
  7. EU:s mål 2-program för Nyland 2000-2006. (4.1 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-224-0 (häftad), 978-952-448-225-7 (PDF, Esitteet - 2007
  8. Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. (3.2 MB)44 sivua, ISBN 978-952-448-194-6 (sid.), 978-952-448-195-3 (PDF), C 55 - 2007
  9. EU:n tavoite 2 -ohjelma Uudellamaalla 2000-2006. (3.1 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-222-6 (nid.), 978-952-448-223-3 (PDF), Esitteet - 2007
  10. Uudenmaan rannikkoalueiden yleispiirteinen tulvakartta. (7.1 MB)48 sivua, ISBN 978-952-448-230-1 (nid.) 978-952-448-231-8 (PDF), E 96 - 2007
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28