Liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät Uudenmaan liiton julkaisut vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (LUO-alueiden) kohdekuvaukset ()126 sivua, ISBN 978-952-448-434-3, E 156 - 2015
  2. Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (5.7 MB)38 sivua, ISBN 978-952-448-437-4, E 159 - 2015
  3. Matkailun edistämiskeinot maakuntakaavoituksessa (8.2 MB)66 sivua, ISBN 978-952-448-439-8, E 161 - 2015
  4. Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin (2.4 MB)28 sivua, ISBN 978-952-448-436-7, E 158 - 2015
  5. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys 2014–2015, Maastoselvityskohteet ja niiden maakunnallinen arvo (23.1 MB)168 sivua, ISBN 978-952-448-435-0, E 157 - 2015
  6. Asiantuntija-arviot Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta (2.6 MB)35 sivua, ISBN 978-952-448-432-9, E 155 - 2015
  7. Kaksisuuntainen kotoutuminen -tavoiteohjelma (1.2 MB)29 sivua, ISBN 978-952-448-433-6, B 52 - 2015
  8. Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto (21.6 MB)62 sivua, ISBN 978-952-448-431-2, E 154 - 2015
  9. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan logistiikka-alueiden liikennetarkastelu (4.4 MB)23 sivua, ISBN 978-952-448-430-5, E 153 - 2015
  10. Helsingin seudun viherkehä – Mahdollisuuksien toimintaympäristö (23.1 MB)120 sivua, ISBN 978-952-448-428-2, E 151 - 2015
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28