Maakunnan päätöksenteko on demokraattisesti valituilla toimielimillä

Kättely oranssi

Uudenmaan liitto on kuntayhtymä, jonka päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Tämä erottaa meidät muista aluehallinnon toimijoista.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka valitsee joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Uudellamaalla.


Lue lisää