rss Tiedotteet

Maakuntahallituksen päätökset 19.9.2016

19.9.2016

Kokouskuva_matala
Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18. syyskuuta. Hallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan edotuksen muilta osin, mutta siirsi tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden käsittelyn lokakuun kokoukseen. Lisäksi päätettiin pitää ylimääräinen maakuntahallituksen kokous 3. lokakuuta. Muut asiakohdat hyväksyttiin esitysten mukaan.


Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava: ehdotuksen hyväksyminen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita

Maakuntahallitus hyväksyi Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita. Tuulivoima-alueiden osalta ratkaisu siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Kaavan muut aihealueet ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

Kaavassa osoitetut viisi maakunnalliseen tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta sijaitsevat Inkoon–Raaseporin ja Porvoon merialueilla sekä Loviisan Övre–Rikebyn, Loviisan Röjsjön ja Lapinjärvi–Loviisan maa-alueilla. Kaavaehdotuksesta keväällä 2016 saadut lausunnot edellyttivät, että linnustoon ja Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia täydennetään.

Valmisteilla olevan selvityksen mukaan merkittävien haitallisten vaikutusten mahdollisuutta Natura-alueisiin ei voida täysin sulkea pois. Tämän vuoksi kaavaehdotuksesta on laadittava Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio ja pyydettävä siitä ELY-keskuksen lausunto. Tämä saattaisi hidastaa merkittävästi kaavan aikataulua.

Kaava olisi tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville loppuvuodesta 2016, jolloin siitä voidaan antaa muistutuksia. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava tulisi kevään 2017 aikana.

> Linkki esitykseen


Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

Sari Virralle myönnettiin ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä. Uuden varajäsenen valinta esitetään maakuntavaltuustolle päätettäväksi.

> Linkki esitykseen


Helsingin yliopiston jäsenmuutokset maakunnan yhteistyöryhmässä sekä 2. varapuheenjohtajan nimeäminen

Helsingin yliopiston edustajaksi maakunnan yhteistyöryhmään valittiin Kaisa Ainala ja hänen varajäsenekseen Helena Holopainen. ELY-keskuksen edustaja Petri Knaapinen nimettiin toiseksi varapuheenjohtajaksi.

> Linkki esitykseen


Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä, Smart och Digitalt -hanke

Maakuntahallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

> Linkki esitykseen


Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä, Lämpökuvauksella avointa dataa ja uutta liiketoimintaa -hanke

Maakuntahallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

> Linkki esitykseen


Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi ja eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärän vahvistaminen

> Linkki esitykseen


Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen


Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen


Johtajien päätökset

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulu tiedoksi

Esittelijän ehdotuksesta varaudutaan järjestämään ylimääräinen maakuntahallituksen kokous 3.10.2016. Aiheena on maakuntauudistuksen valmistelu.

> Linkki esitykseen

 

> Maakuntahallituksen esityslista 19.9.2016

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877
Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi,
puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin