rss Tiedotteet

Maakuntahallituksen päätökset 24.10.2016

24.10.2016

Kokouskuva_matala
Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 24. lokakuuta. Lausunto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Asia käsitellään ylimääräisessä kokouksessa 7. marraskuuta. Neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus päätettiin asettaa nähtäville. Ylimääräisenä asiana käsiteltiin sote- ja maakuntauudistuksen organisoitumisen rakennetta sekä sote-muutosjohtajan palkkaamista.

> Kokouksen esityslista liitteineen


Ylimääräinen asia: Sote- ja maakuntauudistuksen organisoituminen

Maakuntahallitus päätti sote- ja maakuntauudistuksen organisoitumisen rakenteesta. Uudenmaan liiton toimisto velvoitettiin valmistelemaan kiireellisenä sote-muutosjohtajan palkkaamista. Päätösvalmiuteen pyritään 7.11. tai 21.11. pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.

> Esivalmistelun organisaatiokaavio

> Linkki erilliseen tiedotteeseen

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava: ehdotuksen hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan tuulivoiman ratkaisun. Muilta osin kaavaehdotus hyväksyttiin syyskuun kokouksessa. Kaavakokonaisuus tulee julkisesti nähtäville loppuvuodesta, jolloin siitä voidaan antaa muistutuksia. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava saadaan keväällä 2017.

Uudenmaan liiton teettämän linnusto- ja Natura-alueiden selvityksen pohjalta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita supistettiin. Lisäksi kaavamääräystä täydennettiin niin, että siinä edellytetään ottamaan tarkemmin huomioon Natura-, linnusto- ja yhteisvaikutukset.

> Linkki esitykseen


EAKR rahoituspäätös: Rakentamisen kiertotalous kunnissa

Hankkeeseen myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 161 000 euroa.

> Linkki esitykseen


Vaalien valmistelutoimikunnan nimeäminen

Nimettiin kevään kuntavaalien jälkeen käynnistyvää Uudenmaan maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa valmisteleva toimikunta. Puheenjohtajana toimii suurimman ryhmän edustaja Jenny Nyman (Uusimaa, kok).

> Linkki esitykseen


Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

Merja Vikman-Kanervan virkasuhdetta jatketaan 31.12.2018 asti.

> Linkki esitykseen


Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018 tiedoksi

Toimeenpanosuunnitelmaan on koottu Uudenmaan kehittämisen tärkeimmät hankkeet ja toimenpiteet sekä rahoitus. Eniten voimavaroja panostetaan kolmeen kärkihankekokonaisuuteen. Valitut kokonaisuudet ovat

  • Kasvuyrittäjyys ja startup-toiminta; edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja yritysten kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistymistä.
  • Kasvua kansainvälisestä saavutettavuudesta; viedään eteenpäin suuria liikennehankkeita sekä muita liikkumista ja saavutettavuutta parantavia hankkeita.
  • Nuorten ja maahanmuuttajien työllisyys ja osallisuus; yhdistetään työllisyyteen ja kotoutumiseen liittyviä kokonaisuuksia, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella rahoitettavia hankkeita.

> Linkki esitykseen


Liiton talousarvion 2017 laadinnan lähtökohdat tiedoksi

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on, että jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät tämän vuoden tasolla ja toimintamenojen katteena käytetään aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Lopullinen talousarvioehdotus tehdään maakuntavaltuustolle 21.11. pidettävässä kokouksessa.

> Linkki esitykseen


Osavuosikatsaus 3/2016 tiedoksi

> Linkki esitykseen


Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen


Johtajien päätökset

> Linkki esitykseen


Valmistuneita julkaisuja

> Linkkki esitykseen


Kokousaikataulu tiedoksi

Päätettiin pitää ylimääräinen kokous maanantaina 7. marraskuuta

> Linkki esitykseen


 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi,
puh. 040 737 8050Palaa otsikoihin