rss Tiedotteet

Neljäs vaihemaakuntakaava nähtäville kuukauden ajaksi

9.11.2016

4. vaihekaava
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.11–9.12.2016. Aineistoihin voi tutustua Uudenmaan liiton toimistossa, kaavaehdotuksen verkkosivuilla, maakuntakaavojen karttapalvelussa sekä kaikissa Uudenmaan kunnissa. Kaavan ratkaisuihin tyytymättömällä on kuukausi aikaa tehdä muistutus.

Neloskaavassa käsiteltävät teemat ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne sekä kulttuuriympäristöt. Kaava täydentää ja tarkistaa jo voimassa olevia Uudenmaan maakuntakaavoja. Eri teemoista on valmistelun aikana tehty yli neljäkymmentä seikkaperäistä selvitystä.

Kaavan ratkaisuilla varmistetaan Uudenmaan kilpailukyky ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Siinä osoitetaan merkittävät seudulliset logistiikka-alueet sekä aiemmista kaavoista puuttuneet Keski-Uudenmaan liikenteen poikittaisyhteydet. Lisäksi on selvitetty potentiaaliset maakuntatason tuulivoima-alueet. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kaavassa on varaukset viheralueille ja maakunnallisesti merkittäville kulttuuriympäristöille.

Alueen kunnilla ja muilla viranomaisilla oli alkuvuodesta tilaisuus antaa edotuksen aineistosta lausunto. Uudenmaan liitto sai 78 lausuntoa ohjaamaan jatkovalmistelua. Valtaosa lausunnoista aiheutti tarkistuksia kaavan ratkaisuihin.

− Lopulliseen kaavaehdotukseen tehdyt merkittävimmät tarkistukset liittyvät luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin LUO-alueisiin, tuulivoima-alueisiin, suoalueiden esitystapaan, satamien merkintätapaan sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman kaavaratkaisuun, kertoo kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka.

Tavoitteena hyväksytty kaava keväällä 2017

Uusmaalaisilla on nyt mahdollisuus antaa maakuntakaavan valmistelijoille arvokasta palautetta, joka viitoittaa vielä kaavan viimeistelyä. Nähtävillä olon aikana muistutuksen tekeville on luvassa vastineet. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava saadaan kevään aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, joten kaava tulee voimaan heti kun maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt.

Maakuntakaava on tulevaisuuteen tähtäävä maakunnan aluetta koskeva yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä. Se ohjaa kuntien tarkempaa kaavoitusta.


> Lisätietoa kaavaehdotuksesta ja muistutuksen tekemisestä

> Kaavaa varten tehdyt selvitykset

 

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, Uudenmaan liitto, puh. 040 524 9186

Suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto, puh. 046 858 8890

 


Palaa otsikoihin