rss Tiedotteet

Uusimaa-kaava 2050 vauhtiin – Kommentoi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 13.3. mennessä

13.2.2017

Kaupunki Kuvitus Linda Saukko-Rauta
Uusimaa-kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu kaikkien uusmaalaisten tutustuttavaksi. Suunnitelmaa on mahdollista kommentoida 13. maaliskuuta saakka. Samalla kaavatyö kuulutetaan vireille.

Uusimaa-kaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaava on kaksiportainen kokonaisuus, joka muodostuu neljästä eri vaihemaakuntakaavasta: strategisesta pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihekaavoista.

Rakennekaavassa tunnistetaan valtakunnallisten intressien ja seudun kehittymisen kannalta välttämättömät tekijät ja ratkaistaan vain ne. Seutukohtaiset kaavat puolestaan vastaavat Uudenmaan osa-alueiden erilaisiin tarpeisiin.

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan Uusimaa-kaavan tavoitteista, sisällöstä ja tehtävistä selvityksistä sekä vaikutusten arvioinnista. Lisäksi siinä avataan, miten kaavan laadintaan voi osallistua kaavatyön eri vaiheissa, kertoo Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka.

− Osallisilla on keskeinen rooli kaavaprosessissa. He tuovat kaavan laatijoiden tietoon, mitkä asiat ovat asukkaille ja alueen toimijoille tärkeitä. Kaavaprosessilla ja maakuntakaavaratkaisulla on merkittävä rooli alueen yhteisen tahtotilan muodostajana, Mansikka jatkaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään myös jäsenkunnille ja muille sidosryhmille tiedoksi ja kommentteja varten. Suunnitelmaa voidaan vielä tarkentaa ja täydentää kaavatyön edetessä.

Päätavoitteet ohjaavat kaavaan laadintaa

Uusimaa-kaava 2050 tavoitteet
Uusimaa-kaavan 2050 päätavoitteet ja alatavoitteet. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Uusimaa-kaavan päätavoitteet ohjaavat kaavaratkaisuja sekä niiden vaikutusten arviointia ja vaihtoehtojen vertailua. Päätavoitteet on laadittu tulevaisuustarkastelun tärkeimpien muutostekijöiden pohjalta.

Lisäksi tavoitteiden taustalla vaikuttavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uusimaa-ohjelma ja aiemmat maakuntakaavat sekä muut valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet ja strategiat.

− Kaavan päätavoitteet ovat ’kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino’, ’ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö’, ’hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen’ sekä ’kestävä kilpailukyky’. Päätavoitteille on määritelty myös alatavoitteita, Mansikka listaa.

Lisäksi kaavan päätavoitteita tarkennetaan kunkin seudun omilla tavoitteilla. Tavoitteet tarkentuvat kuluvan vuoden aikana laajassa vuorovaikutuksessa kuntien, eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Seuraavaksi kaavatyössä paneudutaan teemakohtaisiin kehityskuviin ja rakennemallityöhön, jotka pohjustavat syksyllä 2017 laadittavaa kaavan valmisteluaineistoa.

Lisätietoa kaavasta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät kaavan sivuilta: www.uudenmaanliitto.fi/Uusimaa-kaava


Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186Palaa otsikoihin