rss Tiedotteet

Uusimaa 2050: hyvinvoivia ihmisiä, vastuullista liiketoimintaa ja monimuotoista ympäristöä

9.2.2017

karuselli
Millainen on tulevaisuuden hyvinvoiva Uusimaa, jotta se menestyisi muuttuvassa maailmassa? Maakunnan tuore tulevaisuuskuva tähyää vuoteen 2050 ja nostaa kärkeen hyvinvoivan ihmisen, vastuullisen liiketoiminnan ja monimuotoisen ympäristön.

Uusi Uusimaa - kuvaUudenmaan tulevaisuuskuva 2050.

Vuonna 2050 uusmaalainen on hyvinvoiva moniosaaja. Uutta työtä on syntynyt, vaikka tekoäly ja automaatio ovat tehostaneet toimintaa ja korvanneet osan aikaisemmin ihmisille kuuluneesta työstä. Korkea yleissivistyksen taso on vahvistanut yhteenkuuluvuuden tunnetta koulutustaustasta ja asemasta riippumatta.

Menestyvän liiketoiminnan kulmakivet ovat rohkeus, kokeilevuus ja vastuullisuus. Uudet innovaatiot ja palvelullistuminen ovat muuttaneet elinkeinoelämää. Tehokkuus parantaa liiketoiminnan kannattavuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Organisaatioiden rajat ovat osittain lomittuneet ja kevyt byrokratia tukee liiketoimintaa.

Uudenmaan ympäristö on monimuotoinen, hiilineutraali ja vetovoimainen. Kestävien elämäntapojen eri muodot ja vastuullisuus ovat osa asukkaiden ja organisaatioiden arkea. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa kattavan palvelutarjonnan. Talouskasvu on vähemmän riippuvaista luonnonvarojen käytöstä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pystytään ennakoimaan tarkasti, ja sään ääri-ilmiöihin ja merenpinnan korkeuden muutoksiin on varauduttu.

Tietoa päätöksentekoa ja Uudenmaan kehittämistä varten

Vuorovaikutteinen tulevaisuustarkastelutyö aloitettiin syksyllä 2016 ja sen loppuraportti julkaistiin tällä viikolla. Tulevaisuuskuvan rakentamiseen osallistui Uudenmaan liiton työntekijöiden lisäksi asiantuntijoita monilta eri aloilta. Tulevaisuuskuva muodostettiin viiden vaihtoehtoisen skenaarion kautta.

Tulevaisuustarkastelun tavoitteena on tuottaa tarpeellista tietoa poliittiseen päätöksentekoon, valmistelijoille ja julkiseen keskusteluun. Tuloksia hyödynnetään erityisesti Uusimaa-ohjelmassa ja maakuntakaavoituksessa sekä sote- ja maakuntauudistuksessa.

Tulevaisuustarkastelun keskeinen sanoma on tiivistetty myös videolle:

Lisätietoja:

> Uusimaa 5.0 - Uudenmaan tulevaisuustarkastelu 2050 -loppuraportti (pdf)

> Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa -sivusto

Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, puh. 050 587 5508
Liisa Luoto
, erityisasiantuntija, puh. 040 730 9551


Palaa otsikoihin