Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


25.4.2017

VIDEO | Hur framskrider valfriheten inom vården i Nyland? Del 1-3

I en intervju med utvecklingsdirektör Inka Kanerva berättar vårdreformens förändringsledare Timo Aronkytö om när valfriheten ...

24.4.2017

Mellanrapporterna av landskapsreformens arbetsgrupper klara

Ordförandena för landskapsreformens arbetsgrupper presenterade i dag vid landskapsgruppens möte de analyser av de nuvarande ...