Itämeren yhteistyöfoorumi BSSSC:n puheenjohtajuus Uudenmaan liitolla

Bsssc-2013-2016Uusimaa toimii vuodet 2013–2016 Itämeren alueiden merkittävän poliittisen foorumin puheenjohtajana. Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) on yhteistyöjärjestö, jolla on jo 20-vuotiset perinteet.

Kuluvalla kaudella on ratkottavana isoja kysymyksiä merenkulun turvallisuuden, energia- ja ilmastoasioiden, nuorisoasioiden, pohjoisen ulottuvuuden ja koheesiopolitiikan saroilta. Tavoitteena on puhdas Itämeri ja alueen korkea elintaso.

Kauden tärkeimpiä yksittäisiä teemoja ovat EU:n Itämeri-strategiaan vaikuttaminen sekä yrittäjyys ja innovaatiot. Lisäksi työlistalla on muun muassa Barentsin- ja Norjanmereen sekä Koillisväylään liittyviä asioita sekä valmistautumista EU:n uuteen ohjelmakauteen.

Uudenmaan liitto toimii samanaikaisesti myös Euroopan merialueiden liiton (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR) alaisen Itämerikomission puheenjohtajana. Tavoitteena on löytää synergiaetuja ja yhdistää Itämeri-järjestöjen työtä mahdollisuuksien mukaan.

BSSSC:ssä on jäsenalueita kaikista Itämeren alueen valtioista sekä Norjasta. Jäsenalueita on 162, mukaan lukien kaikki suomalaiset maakunnat.

Seuraavaksi puheenjohtajuus siirtyy vuoden 2017 alusta Norjaan, Itä-Norjan maakuntien liittoumalle.