Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöllä lisäarvoa ja vaikuttavuutta

Yhteistyö
Etelä-Suomen maakunnan liitot tekevät yhteistyötä pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittävissä yhteisissä asioissa. Lakisääteiseen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen maakunnat.

Vuosittain sovitaan alueen yhteistyön tavoitteista, teemoista ja edistettävistä asioista.


Brysselissä sijaitseva yhteinen EU-toimisto on kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen tukikohta. Hankeyhteistyössä hyödynnetään entistä tehokkaammin eurooppalaisia rahoituslähteitä rakennerahasto-ohjelmien ohessa.

Yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus on kiertävä ja päätökset tehdään maakuntahallitusten yhdenmukaisin päätöksin. Vuonna 2016 puheenjohtajuus on Hämeen liitolla. Yhteistoiminta perustuu aluekehittämislakiin.

Suomen maakuntajohtajilla pitkät perinteet yhteistyöstä

Suomen maakuntajohtajat kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan maakuntien yhteisistä kehittämiskysymyksistä. Tärkeimmistä edunvalvonnan asioista laaditaan kannanottoja, jotka tuovat maakuntien yhteisen äänen kuuluviin.

Maakuntajohtajat kutsuvat tarvittaessa tapaamisiin myös muita aluehallinnon toimijoita. Ely-keskusten johdon kanssa järjestetään yhteiskokouksia.

Vuonna 2016 maakuntajohtajien yhteistyötä vetää Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen.