Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

DT4Regions-hanke edistää digitaalista murrosta tekoälyn avulla

Uudenmaan liitto on mukana DT4Regions-hankkeessa (Artificial Intelligence and Big Data in the Digital Transformation of Public Administrations in Europe: The EU Platform for regions). Hankkeen tavoitteena on luoda eurooppalainen alusta, joka mahdollistaa tekoälypohjaiset yhteisratkaisut julkisten palveluiden kehittämiseksi.

Euroopan komission rahoittama hanke pyrkii luomaan eurooppalaisen alustan, joka mahdollistaa tekoälyn ja big datan eli erittäin suurten tietomassojen yhteisratkaisut julkisten palveluiden kehittämiseksi ja julkishallinnon tehokkuuden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa tietoisuutta tekoälyn ja big datan hyödyntämisestä julkisissa palveluissa ja alueellisissa ekosysteemeissä, kannustaa alueiden välisiin vertaisarviointeihin, kehittää uusi interaktiivinen työkalu alueellisten ja paikallisten yhteisöjen kehittämien tuotteiden innovointiin sekä laajentaa ja syventää poliittista keskustelua tekoälyn julkiselle sektorille tuomista mahdollisuuksista.

Uudenmaan liitto toimii hankkeessa osapartnerina. Hankkeen pääpartneri on Emilia-Romagnan alue. Hankkeessa on yhteensä 14 partneria yhdeksästä Euroopan maasta. Hankkeessa on edustettuina kahdeksan eurooppalaista aluetta, eurooppalaiset verkostot ERRIN ja European Network of Living Labs sekä yrityksistä Deloitte Technology ja Bwcon gmbH.

Hanke on Euroopan komission rahoittama kaksivuotinen (2021-2023) Preparatory Action -hanke, joka valmistelee EU-politiikan suuntaviivoja. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,1 miljoonaa euroa.

Sivu päivitetty viimeksi: 19.1.2023