Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Avoin kirja, jonka päällä piirrettyjä taloja, puita, tuulimylllyjä sekä maapallo. Kädet ojentavat kuvaan pilven ja auringon.

SILTA – Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille

SILTA-hankkeessa sitoutetaan kuntia ilmastotyöhön, tuodaan ilmastotyötä tunnetuksi keskeisille tahoille kunnassa sekä autetaan toimenpideohjelmien laatimisessa, hankkeistamisessa ja seurannan rakentamisessa. Hankkeessa toimii Uudenmaan ilmastoratkaisija, joka tukee kuntia ilmastotyössä ja lisää kuntien resurssia siihen. 

Hankkeen prosessi jakautuu neljään osa-alueeseen: 

  1. Kuntajohdon sitouttaminen: ajankohtaisen ilmastoinformaation tarjoaminen, ymmärryksen lisääminen ja mahdollisten toimien esittely. 
  2. Kuntien toimenpideohjelmien laadintaprosessissa tukeminen: parhaiden käytäntöjen jakaminen ja tunnistaminen sekä paikallisten toimien ja toimialojen valinta. 
  3. Hankkeistamisapu: hankeklinikoiden järjestäminen kunnissa, kuntarajat ylittävien hankeaihioiden rakentaminen ja virtuaalisen hankeseinän tuottaminen. 
  4. Seurantajärjestelmän suunnittelussa avustaminen: toimien seurantajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton apu. 

Kunnat voivat valita prosessista ilmastotyönsä vaiheeseen sopivat elementit. Vuonna 2022 uudistuvassa ilmastolaissa lienee vaatimus kunnallisista ilmastosuunnitelmista. SILTA-hanke tukee näiden laatimista. Tavoitteena on saada kaikille Uudenmaan kunnille ilmastositoumus tai toimenpideohjelma ja kannustaa kuntia etenemään ilmastotoimissaan mahdollisimman pitkälle. 

Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta(Siirryt toiseen palveluun). Hankkeen kokonaisbudjetti on 120 000 euroa, ja se on käynnissä 1.1.2022–31.8.2023.

Sivu päivitetty viimeksi: 4.5.2023