Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 85 träffar

Rosa Tuomi

Projektchef, sakkunnig, familjeledig

+358 50 563 0375

Projektet Landskapsförbunden: lära tillsammans, framsyn

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Eero Venäläinen

Direktör, EU-ärenden och internationella ärenden

+358 40 525 1944

Förestår arbetet med EU-ärenden och internationella ärenden. Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinens ställföreträdare.

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete

Tiina Öhman

Assistent

+358 40 534 4519

Evenemangsarrangemang, Landskapsparlamentet