Gå till innehåll
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen sammanträder 13.6 och landskapsfullmäktigen 14.6

Nylands landskapsstyrelse sammanträder måndagen den 13 juni. Europeiska kommissionen ges ett utlåtande om reformen av TEN-T-förordningen. Förordningen fastställer utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och styr finansieringen ur Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Dessutom för landskapsstyrelsen en preliminär debatt om att ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder tisdagen den 14 juni. Fullmäktige ska fatta beslut om Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021. Dessutom behandlar fullmäktige bland annat revisionsnämndens utvärderingsberättelse samt förbundets personalberättelse för år 2021.

Du kan följa med fullmäktiges sammanträde på Helsingforskanalen.

Ordförande:

Landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455
Landskapsfullmäktiges ordförande Pentti Arajärvi, pentti@arajarvi.fi, tfn 050 448 2663

Ytterligare upplysningar:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande
Alla nyheter