Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

BSR Access – Hållbara färdsätt i Östersjöområdet

Nylands förbund är huvudpartner i projektet BSR Access (Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som stöder hållbar tillväxt i Östersjöområdet.

Projektet främjar den aktiva övernationella planeringen av TEN-T-kärnkorridorerna, rena bränslelösningar och förbindelser till det lokala trafiknätet.

Treårigt projekt

Förutom Nylands förbund medverkar fem partner i projektet: Region Blekinge i Sverige, Kvarkenrådet, marknadsföringsavdelningen vid Hamburg hamn, regionplaneringsavdelningen vid Berlin-Brandenburg samt huvudstadsregionen i Danmark. 

Projektet finansieras med medel ur EU-programmet Interreg Östersjön och den totala budgeten är ca en miljon euro. Det treåriga projektet förverkligas under åren 2018–2022.

Läs mer på projektets engelskspråkiga sidor.

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022