Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Projektet DT4Regions främjar det digitala genombrottet med hjälp av artificiell intelligens

Nylands förbund deltar i projektet DT4Region (Artificial Intelligence and Big Data in the Digital Transformation of Public Administrations in Europe: The EU Platform for regions). Syftet med projektet är att skapa en europeisk plattform som möjliggör samlösningar för att utveckla offentliga tjänster som baserar sig på artificiell intelligens. 

Projektet som finansieras av Europeiska kommissionen strävar efter att skapa en europeisk plattform som möjliggör samlösningar för den artificiella intelligensen och big data, dvs. mycket stora datamängder, när det gäller att utveckla offentliga tjänster och öka den offentliga förvaltningens effektivitet.

Syftet med projektet är också att öka vetskapen om hur den artificiella intelligensen och big data kan utnyttjas i offentliga tjänster och regionala ekosystem, att uppmuntra till gruppjämförelser mellan regioner, att utveckla ett nytt interaktivt verktyg för innovation av produkt som utvecklats av regionala och lokala sammanslutningar samt att utvidga och fördjupa den politiska debatten om de möjligheter som den artificiella intelligensen kan medföra för den offentliga sektorn. 

Nylands förbund medverkar i projektet. Projektets huvudpartner är regionen Emilia-Romagna. I projektet deltar sammanlagt 14 partner från nio europeiska länder. I projektet finns representanter från åtta europeiska regioner, de europeiska nätverken ERRIN och European Network of Living Labs samt från företagen Deloitte Technology och Bwcon gmbH. 

Projektet är ett tvåårigt Preparatory Action-projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och som bereder riktlinjer för EU-politiken. Projektet har en total budget på 1,1 miljoner euro.  

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022