Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EER-temaåret och projektet som fokuserar på att främja det skapar ett grönt, digitalt och företagarvänligt Nyland

Nyland har utsetts till europeisk entreprenörsregion (European Entrepreneurial Region, EER) 20212022. Nylands förbund ska ägna temaåret 2022 till att främja ett grönt och digitalt entreprenörskap. För detta ändamål har man inrättat ett projekt med medel ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (AKKE).

Genom projektet Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland säkerställer man att temaåret genomförs med framgång samt sätter fokus på entreprenörskap inom cirkulär ekonomi.

Med hjälp av verkningsfulla nätverk och samarbete strävar man efter att snabba upp återhämtningen av nyländska företag och skapa en ekonomisk tillväxt. Det primära målet är en större förändring i tankesättet mot ett grönt och digitalt entreprenörskap.

Genom projektets åtgärder

EER-året genomförs i samarbete

För projektet har det inrättats en koordineringsgrupp som samlas med ett par månaders mellanrum. Mer än 20 olika aktörer deltar i gruppen. Gruppen engagerar aktörerna till att tillsammans stödja ett grönt och digitalt entreprenörskap. Gemensamt formulerade budskap bidrar till ökad synlighet och verkningsfullhet.

Temaåret genomförs i form av evenemang som ordnas av nyländska aktörer och budskap som publiceras på många olika kanaler. De inspirerar allmänheten till att delta i genomförandet av entreprenörsåret och sätta sig in i möjligheterna för ett grönt entreprenörskap. Samtidigt skapas ett starkt nätverk av intressentgrupper.

Temaåret och projektet bygger på Nylandsprogrammet, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland, Nylands överlevnadsplan samt Nylands strategi för smart specialisering. Genomförandet av temaåret stöder för sin del uppnåendet av Nylands förbunds viktigaste mål.

Ytterligare upplysningar om EER-projektet och temaåret som entreprenörsregion:

Simo Karetie

Projektchef

+358 40 837 5431

Grönt och digitalt företagarskap, projektet EER 2021-2022

Christine Chang

Sakkunnig i EU-ärenden, EER-projektdirektör

+358 44 353 3014

Helhetskoordinering av EER-året, EU-projektberedning, EU-tjänstens internationella kommunikation

Miranda Sundholm

Projektkoordinator

+358 40 658 3384

Grönt och digitalt företagarskap, EER 2021–2022-projektet

Betjänar också på svenska

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022