Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

iEER – Mot grön och digital återhämtning efter coronapandemin

Nylands förbund var åren 2016–2020 huvudpartner i projektet iEER (Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs) som syftade till att utveckla de tjänster som erbjöds unga företagare och att förbättra samarbetet mellan aktörer på regional nivå.

Projektet hade redan avslutats, men då den av coronapandemin vållade krisen ledde till försvagad ekonomi i EU och till en omvälvning av rutiner, beviljade programmet Interreg Europe projektet fortsatt finansiering för åren 2021–2022. Denna gång ska projektet underlätta för företag att återhämta sig på ett hållbart och engagerande sätt efter coronapandemin. Målet med projektet är att lära och dela tillvägagångssätt som gäller hur

Projektet syftar till att identifiera nödvändiga åtgärder, finna lösningar och dela med sig av dem regioner emellan, öka kompetensen och slutligen få igång de åtgärder som behövs.

Utbyte av goda tillvägagångssätt och kamratinlärning för att stödja unga företagare

Det fortsatta projektet har en budget på 490 000 euro. Nylands förbund är projektets huvudpartner, och från Nyland deltar dessutom yrkeshögskolan Laurea i projektet. Övriga samarbetspartner kommer från Polen, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Irland.

Projektet finansierades med medel ur EU:s Interreg Europe-program och förde ursprungligen samman tio regioner från olika håll i Europa. Åtta regioner medverkar under den nya förlängningsperioden. Största delen av de regioner som deltar i projektet iEER har tilldelats utmärkelsen europeisk entreprenörsregion. 

Nyland har nu som enda region erhållit utmärkelsen europeisk entreprenörsregion två gånger, första gången år 2012 för sina insatser för ungt entreprenörskap och andra gången åren 2021–2022 för att ha främjat entreprenörskap och hållbar återhämtning. Projektet utnyttjar utbyte av goda tillvägagångssätt och kamratinlärning.

Åren 2016–2020 hade projektet en sammanlagd budget på 2,3 miljoner euro. Projektet främjade samarbete mellan aktörer i de europeiska regionerna i syfte att stödja ungt entreprenörskap samt gjorde regionernas innovationsförmåga och konkurrenskraft effektivare genom att förbättra de tjänster som erbjöds unga företagare. I samarbetet involverades till exempel universitet, städernas näringstjänster och företagsacceleratorer.

Sininen lippu keltaisilla tähdillä, tekstit European Union European regional development Fund. iEER Interreg Europe.

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022