Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Projektet Landskapsförbunden: lära och utvecklas tillsammans stöder förbundens personal

Under projektet Landskapsförbunden: lära och utvecklas tillsammans bygger man upp en verksamhetsmodell för att stödja personalens arbete vid landskapsförbund. Som mål är utveckling av personalens kompetens, kamratinlärning, kunskapsutbyte och nätverkande.  

Projektet strävar efter att förutse förändringar i verksamhetsmiljön och minska förbundens anställdas ovisshet om framtiden samt öka arbetsmotivationen genom att utveckla bland annat digitala färdigheter. 

Projektet har också som mål att göra arbetet smidigare och öka den upplevda meningsfullheten i arbetet, dela med sig av och utnyttja de bästa arbets- och verksamhetsmodellerna, utveckla landskapsförbundens verksamhet och samarbete och bilda nätverk mellan förbundens sakkunniga. Projektarbetet sker nätverksmässigt mellan landskapsförbunden och projektets huvudsakliga metod är kamratinlärning. 

I projektet deltar alla landskapsförbund i Finland. Projektet finansieras med Kevas arbetslivsutvecklingspengar och landskapsförbundens självfinansieringsandel. Projektets tjänsteproducent är Kommunförbundet, och Nylands förbund ansvarar för projektledningen. Projektet pågår 1.1.2022–30.11.2023. 

Upplysningar om Landskapsförbunden – Lära och utvecklas tillsammans -projektet

Projektchef Maria Puotiniemi
tel. 050 405 9363, maria.puotiniemi@kuntaliitto.fi

Organisationsutvecklare Aleksi Partanen
tel. 040 358 7759, aleksi.partanen@kuntaliitto.fi

Sidan uppdaterad senast: 29.6.2023