Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Medtech4 Europe – EU-påverkan ger bättre hälsoteknologiska lösningar för de äldre

Nylands förbund är en av nio partners i Medtech4 Europe-projektet (Optimizing the impact of public policies in favour of research and innovation facilities in the field of medical technologies), som finansieras av EU Interreg Europe-programmet.

Projektets mål är att påverka EU:s politiska och finansieringsinstrument så att de på bästa möjliga sätt kan anpassas till hälsoteknologiska behov.

Hälsoteknologin skapar lösningar för behoven hos den åldrande befolkningen och sänker kostnaderna inom hälsovården. Globalt sett är konkurrensen inom branschen hård och den är en av de mest innovativa sektorerna inom högteknologin.

Nylands förbund vill inom projektet skapa samarbete inom smart specialisering och söker goda teknologiska lösningar som ansluter sig till de äldres självständiga liv.  Dessutom granskas vilka specialutmaningar de nyländska startup-företagen har.

Projektet tar fyra år i anspråk (2018–2022) och dess huvudpartner är Auvergne-Rhône-Alpes. Kompanjoner från Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Ungern, Nederländerna och Polen medverkar. Den totala budgeten för projektet är ca 2 miljoner euro.

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022