Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

RECIPROCITY – Innovativa färdsätt som förenar stad och landsbygd

RECIPROCITY-projektet som ingår i Europeiska unionens Horisont 2020-program skapar innovativa färdsättslösningar som svar på urbaniseringens, klimatförändringens och digitaliseringens utmaningar.

Avsikten är att förena stads- och landsbygdsområden genom att utnyttja olika smarta och miljövänliga sätt att färdas. Det här sker via nätverksbildning, spridning av god praxis och nya kompanjonskap.

I projektet medverkar 10 regioner, trafiksektorns kluster, forskningsinstitut från Europa och Turkiet jämte ERRIN-nätverket. Huvudpartner är R-Tech GmbH från Regensburg, Bayern.

I den del som leds av Nylands förbund vill man sätta fart på samverkan mellan städer, kommuner, investerare och företag. Där ingår Forum Virium Helsinki, städerna Lojo, Borgå och Riihimäki, yrkeshögskolan Metropolia samt CoReorient Oy och Deal Comp Oy från Helsingfors.

Projektet får finansiering ur EU:s Horisont 2020-ramprogram för forskning och innovation. Projektet har en sammanlagd budget på 1,5 miljoner euro och förverkligas 2021−2023. 

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022