Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

SILTA – Modell för bindande klimatarbete för kommunerna i Nyland

Inom projektet SILTA jobbar man för att få kommunerna att förbinda sig till klimatarbete, göra klimatarbetet känt hos centrala aktörer i kommunerna samt hjälpa med utarbetande av åtgärdsprogram, projektifiering och uppbyggnad av uppföljning. Inom projektet jobbar en aktör som hittar klimatlösningar i Nyland och stöder kommunerna i klimatarbetet och ökar kommunernas resurser för det. 

Processen fördelas i fyra delområden: 

  1. Engagerande av kommunal ledning: erbjudande av aktuell klimatinformation, ökad förståelse och presentation av eventuella åtgärder
  2. Stöd i utarbetande av kommunernas åtgärdsprogram: delning och identifiering av bästa praxis samt val av lokala åtgärder och branscher
  3. Hjälp med projektifiering: ordnande av projektkliniker i kommunerna, skapande av projektutkast som överskrider kommungränserna och producering av en virtuell projektvägg 
  4. Assistans med planering av uppföljningssystem: hjälp med planering och ibruktagande av fungerande uppföljningssystem. 

Ur processen kan kommunerna välja de element som lämpar sig bäst för den fas där kommunens klimatarbete är.  Klimatlagen som reformeras år 2022 torde innehålla ett krav på kommunala klimatplaner. SILTA-projektet stöder utarbetandet av dessa planer. Målet är att alla nyländska kommuner har en klimatförbindelse eller ett åtgärdsprogram och att uppmuntra kommunerna att gå framåt med sina klimatåtgärder så långt som möjligt. 

Projektet får finansiering ur miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar(Du går över till annan tjänst). Projektet har en total budget på 120 000 euro och det pågår 1.1.2022–31.5.2023.

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022