Med finansieringen av utvecklingsåtgärder förverkligas idéer

Vad är gemensamt för miljöarbetet för lekparker, en handbok för invandrare, företagsutvecklarnas Rysslandsnätverk och förverkligandet av energirådgivning?

Samtliga hänger på sätt eller annat samman med projekt vars finansiering har erhållits via Nylands förbund. Antingen direkt i form av de landskapsutvecklingspengar som vi beslutar om, eller så har finansieringen beviljats av en större mängd beslutsfattare i form av EU-stöd. 

Vi beviljar landskapsutvecklingspengar för beredningen av EU-projekt och förverkligandet av strategin för smart specialisering för Nyland.

Ett framgångsrikt område som Nyland får enbart lite EU-stöd, och således finns det all anledning av utnyttja stödet effektivt. EU-tjänsten vid Nylands förbund hjälper på många olika sätt till vid beredningen av EU-projekt, det är bara att ta kontakt.Läs mer om finansiering:


Makera

AIKO-finansiering

Finansiering för införandet av regionala innovationer och försök.

Rahoitus2

Landskapsutvecklingspengar

Fart på smart specialisering och beredningen av EU-projekt.

Interrec-Central-Baltic

Central Baltics kontaktpunkt

Finansieringsmöjligheter för Östersjöns kustområden

EU-tjänst

Förbundets EU-tjänst

Råd, information och kontakter för den som önskar sig EU-finansiering

Sturturfonder

Strukturfonderna

ERUF-finansiering till södra Finlands sex landskap

6Aika

6Aika

Öppna och smarta tjänster till de så kallade sexlingarna