Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Aktuellt

Kategorier:

Nylandsdagen, Gemensam vårfest 21 maj. Nyhet

19.4.2024

Nylandsdagens gemensamma vårfest streamas från Lojo i år

Nylands förbund och Lojo stad ordnar alla tiders första vårfest på Nylandsdagen den 21 maj. Direktsändningen från festen kan följas på olika håll i Nyland via Yle Arenan. Välkommen till att följa sändningen kl. 19.

Nyhet

15.4.2024

Landskapsstyrelsens beslut 15.4: Direktörstjänster ledigförklaras

Nylands landskapsstyrelse besökte KUUMA-regionen måndagen den 15 april och sammanträdde i Mäntsälä. Landskapsstyrelsen beslutade att Nylands förbunds tjänster som direktörer för regionutveckling och regionplanering ska ledigförklaras. Styrelsen utsåg urvalsgrupperna för att bereda tillsättandet av tjänsterna.

Nyhet

28.3.2024

Nytt projekt stärker jämlik tillgång till kultur i landskapet

Projektet Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad stärker en jämlik tillgång till kultur i regionen och ökar sysselsättningen bland konstnärer och frilansare inom den kreativa branschen. I projektet deltar alla 26 kommuner i Nyland.

Blogg

26.3.2024

Hur resan mot klimatneutralitet går – Dags för mellanbokslut

Nyland har ett ambitiöst mål om att bli ett klimatneutralt landskap senast år 2030. För tillfället utarbetar vi ett så kallat mellanbokslut för klimatarbetet, det vill säga en utredning om vad som redan har gjorts och vad som ännu behöver göras för att uppnå målet. I lägesbilden för klimatarbetet ingår en sammanfattning av de klimatåtgärder som redan används och som planerats, och dessutom identifieras nya utmaningar och tilläggsåtgärder som eventuellt behövs, berättar Pia Tynys, ledande sakkunnig i klimatfrågor.

Nyhet

26.3.2024

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft är öppen för småskaliga nyländska utredningsprojekt. Stödbeloppet är 20 000–50 000 euro per projekt, och projektet får pågå högst fram till slutet av det här året. Ansökningstiden går ut den 29 april.

Nyhet

25.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 25.3

Landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 mars. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds verksamhetsplan för intressebevakning och fattade beslut om utlysning av ansökan om AKKE-stöd för småskaliga utredningsprojekt. Dessutom godkände styrelsen förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023.

Nyhet

22.3.2024

Nylands förbund deltar i förklaringen för europeisk stadspolitik

Landskapsdirektör Tuija Telén har på Nylands förbunds vägnar undertecknat en förklaring från europeiska städer och regioner för att stärka stadspolitiken. I förklaringen ingår förslag till konkreta rekommendationer till att skapa en imponerande och ambitiös stadspolitik inom EU.

Nyhet

4.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 4.3: Utlåtande om ändring av bygglagen

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra ordinärt möte på måndagen den 4 mars och beslutade ge ett utlåtande om en ändring av bygglagen. I utlåtandet konstateras att förenligheten mellan nya markanvändningslagar som är i samtidig beredning, påverkar uppnåendet av de uppställda målen. Reformhelheten får inte försvaga långsiktig markanvändningsplanering.  

Artikel

28.2.2024

Plan som möjliggör fungerande regional kollektivtrafik

Nylandsplanen främjar kollektivtrafik på två sätt: den säkerställer att den infrastruktur som trafiken behöver fungerar samt styr placeringen av boende, handel och arbetsplatser på ett sätt som skapar förutsättningar för en hållbar mobilitet.

Nyhet

26.2.2024

Landskapsstyrelsens beslut 26.2

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 februari. Styrelsen förde en vägledande diskussion om utlåtandet om ändring av bygglagen innan lagen träder i kraft den 1 januari 2025. Landskapsstyrelsen ska fatta beslut om utlåtandet vid sitt extra sammanträde måndagen den 6 mars.

Artikel

8.2.2024

Aktuellt med ansökning i Interreg-program – Dra nytta av möjligheterna till EU-projektfinansiering 

Finns det i er kommun eller organisation ett utvecklingsbehov, som de lokala eller regionala resurserna inte räcker till för? Finns idén för ett projekt, som det kunde löna sig att genomföra i ett vidsträckt samarbete? I Interreg-programmen för interterritoriellt samarbete i EU pågår som bäst ett flertal ansökningsomgångar för finansiering, som det lönar sig att utnyttja.

Nyhet

6.2.2024

Ny färdplan ger nyländska FoUI-aktörer stegmärken mot den europeiska spetsen

För att stärka Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bör man fastställa gemensamma mål, förtydliga den regionala FoUI-verksamhetsmodellen, stärka EU-påverkan, förbättra stödtjänster och öka Nylands attraktionskraft som en FoUI-miljö. Mål och åtgärder har identifierats i den nyss publicerade Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå.