Gå till innehåll
Sök

Aktuellt

Kategorier:

Nyhet

29.9.2022

Representanterna för europeiska entreprenörsregioner samlades i Helsingfors – Beröm till iEER-projektet som har uppmuntrat till förändringar

Representanterna för sju europeiska entreprenörsregioner samlades i Helsingfors där hölls iEER-projektets avslutande evenemang. Projektet fick beröm för att ha uppmuntrat till främjande av ett hållbart entreprenörskap. I evenemanget delades också erfarenheter av innovationer, till exempel bedömning av sociala effekter som togs i bruk i Nordirland vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar.

Nyhet

26.9.2022

Landskapsstyrelsen 26.9: Anvisningar för arbetet med Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 september. Landskapsstyrelsen förde en grundlig remissdebatt om utkastet till Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet 2023 och gav anvisningar för det fortsatta arbetet. Målen ges till landskapsstyrelsen för godkännande vid styrelsens sammanträde i oktober. Avsiktsförklaringen för samarbete mellan Nylands förbund och regionen Harju i Estland antecknades för kännedom.

Nyhet

22.9.2022

Nylands förbund kräver långsiktig forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik

Det är på tiden att den finländska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten blir långsiktig igen och sträcker sig över regeringsperioder. Nylands förbund stöder starkt lagstiftningen om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för åren 2024–2030 som omfattas av en politisk beslutsprocess och som skulle ge ekonomisk trygghet för FUI-systemet.

Artikel

15.9.2022

Praktikant bidrar till uppdateringen av Sjundeås klimatprogram

Månadens klimatansikte Tuuli Hyppänen jobbar med miljövård vid den tekniska avdelningen i Sjundeå kommun. I början av maj började hon sin praktik som miljöinspektör och fortsätter som visstidsanställd miljöinspektör från och med augusti.

Nyhet

29.8.2022

Nylands landskapsstyrelse: Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd

Nylands förbund beställde en utredning om resursströmmar mellan regioner ”Alueiden väliset resurssivirrat” från konsultbyrån för regionutveckling MDI som granskar fördelningen av statliga understödshelheter mellan landskap under åren 2014–2021. Som slutsats från utredningen kan man konstatera att statens finansieringssystem inte identifierar utmaningar och möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade fördelningskriterier.