Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Aktuellt

Kategorier:

Nyhet

24.5.2023

Livskraftsbarometern: Företagarna ser Nyland som Finlands livskraftigaste landskap

Företagarna anser att Nyland är Finlands livskraftigaste landskap. Näst livskraftigast anses Birkaland och på tredje plats kommer Österbotten. I Livskraftsbarometer frågade man företagarna om deras åsikter om företagets hemlandskap. Kategorierna som mättes var tre: livskraft, nätverkande samt ledning och beslutsfattande. Nyland var etta även i de totala resultaten.

Nyhet

22.5.2023

Städerna och landskapen kräver ändringar i utkastet till EU:s restaureringsförordning

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Ett gemensamt ställningstagande, som innehåller förslag till ändringar i utkastet till förordningen, har lämnats till dem som förhandlar om Finlands regeringsprogram.

Nyhet

15.5.2023

Landskapsstyrelsens beslut 15.5

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 15 maj. Landskapsstyrelsen beslutade föreslå landskapsfullmäktige som sammanträder i juni att fullmäktige beviljar landskapsdirektör Ossi Savolainen avsked från tjänsten som landskapsdirektör från och med den 1 oktober 2024 på grund av pensionering.

Blogg

11.5.2023

Hurdana styrningsformer behöver vi för att trygga skogsnaturen och kolsänkorna?

Under den kommande regeringsperioden ska ett nytt slags bundsförvantskap byggas upp med naturen och hållbara ekologiska gränser ska fastställas för utnyttjandet av naturtillgångar. Det är möjligt för den nya regeringen att styra skogssektorn mot en förnyelse - så att mervärdet kan upprätthållas samtidigt som avverkningsmängderna hålls skäliga, skriver vår miljö- och klimatsakkunniga Maria Sirviö.

Nyhet

17.4.2023

Landskapsstyrelsens beslut 17.4

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 17 april. Välkommen att bekanta dig med mötesbesluten.