Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Aktuellt

Kategorier:

Nyhet

23.11.2023

Regionutvecklingsbeslutet saknar mål för hållbar livskraft och de tätast bebyggda områdena 

Nylands förbund har lämnat sin kommentar om utkastet till regionutvecklingsbeslut. Förbundet lyfter fram behovet av att i större utsträckning fokusera på de mål som skapar en hållbar livskraft. Dessutom påpekas det att beslutsutkastet inte tillräckligt har identifierat möjligheterna hos de tätast bebyggda stadsregionerna och områdena eller deras särskilda behov.

Nyhet

20.11.2023

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.

Nyhet

11.10.2023

VILKKU-projektet stärker Nylands förmåga att anpassa sig till klimatförändringen

Trots aktiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen förändras Nylands klimat under de kommande årtiondena. Syftet med projektet Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU) har varit att producera Nylands första regionala klimatriskanalys och anpassningsplan. I det gemensamma projektet mellan Nylands förbund och Helsingfors universitet granskar man också risker som orsakas av klimatförändringen ur näringslivets synvinkel i regionen.

Nyhet

25.9.2023

Aktiv höst inom havsplanering

Den andra planeringsomgången i havsplaneringen håller på att starta, och på hösten inleds regionala interaktionsforum, vars bärande tema är beaktande av havsvindkraft i havsplaneringen. Finska vikens regionala evenemang ordnas den 9 oktober.

Nyhet

25.9.2023

Nyland satsar på forskning och innovation på EU-nivå

I Nyland syftar man till att stärka spetskompetensen samt att få investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) från EU-nivå. Landskapets FoUI-aktörer bjuds in i arbetet med färdplan.

Nyhet

18.9.2023

Landskapsstyrelsens beslut 18.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 18 september. Styrelsen gav ett utlåtande till Lovisa stad om förslaget till delgeneralplan för Valkom och dess närområden. På föredragningslistan fanns det också bland annat ett ärende om att fortsätta den vägledande diskussionen om den kommande landskapsdirektörens direktörsavtal.

Artikel

14.9.2023

De knappa resurserna och bristen på tvång medför utmaningar för klimatarbetet i kommunerna

I SILTA-projektet som avslutades i slutet av augusti hjälpte man de nyländska kommunerna särskilt med att förbättra planmässigheten i klimatarbetet. Detta arbete skedde bland annat genom att stödja experter i att hitta bästa praxis, presentera betydelsen av klimatarbetet för ledningsgrupper och kommunstyrelser samt genom att hjälpa kommunerna att välja de bästa metoderna för att förbinda sig till klimatarbetet.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.9

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 september i Helsingfors stads fullmäktigesal. Fullmäktige valde Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Dessutom behandlade fullmäktige ärendet om beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktige valde Tuija Telén till landskapsdirektör

Nylands landskapsfullmäktige har valt diplomingenjör Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Telén övergår till tjänsten som landskapsdirektör från uppdraget som stadsdirektör i Högfors. Landskapsfullmäktige röstade om valet av landskapsdirektör med slutna sedlar vid sitt sammanträde tisdagen den 12 september.