Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.uudenmaanliitto.fi och är utarbetat 25.4.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att den offentliga sektorns webbtjänster ska vara tillgängliga.

Utlåtandets uppgifter baserar sig på egen utvärdering samt Siteimprove-verktygets utvärdering av tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten täcker delvis tillgänglighetskraven (WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll 2.1, nivåerna A och AA).

Icke-tillgängligt innehåll

Användarna kan fortfarande stöta på tillgänglighetsproblem på vår webbplats. Här en lista över problem som vi är medvetna om. Ifall du upptäcker ett problem på webbplatsen, som inte ingår i listan, var god och meddela oss om det.

Innehåll, som inte omfattas av tillgänglighetskraven:

Innehåll eller funktioner, som inte är helt tillgängliga:

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll 

Märkte du någon tillgänglighetbrist på vår webbplats?  Beskriv den för oss och vi gör vårt bästa för att rätta till den.

Vänligen ta kontakt

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, ge först respons till oss, alltså de webbansvariga. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar av oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats www.tillgänglighetskrav.fi beskrivs hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi(Du går över till annan tjänst)
wwebbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer, växeln: 0295 016 000

Sidan uppdaterad senast: 17.1.2024