Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Klimatarbetet syftar till klimatneutralitet senast år 2030

Nyland strävar efter att vara klimatneutralt senast år 2030. Detta förutsätter utsläppsminskningar inom alla sektorer samt stärkande av kolsänkor. För att uppfylla de ambitiösa målen behöver vi satsningar från alla nylänningar. Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland fungerar som navigator.

Information om Nylands utsläppsutveckling

Vi följer på årsbasis Nylands utsläppsutveckling utifrån Finlands miljöcentrals riksomfattande utsläppskalkyler.

Bekanta dig med utsläppsutvecklingen på finska

Prenumerera på nyhetsbrevet Klimatneutralt Nyland

I nyhetsbrevet lyfter vi fram hur klimatarbetet fortskrider i landskapet, välfungerande lösningar och människor bakom klimatarbetet.

Prenumerera på nyhetsbrev