Gå till innehåll
Sök

Klimatarbetet syftar till klimatneutralitet senast år 2030

Nyland strävar efter att vara klimatneutralt senast år 2030. Detta förutsätter utsläppsminskningar inom alla sektorer samt stärkande av kolsänkor. För att uppfylla de ambitiösa målen behöver vi satsningar från alla nylänningar. Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland fungerar som navigator.