Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 87 träffar

Silja Aalto

Miljösakkunnig

+358 50 303 5952

Naturens mångfald och rekreationsbruk, grönstruktur och ekosystemtjänster

Milla Aalto

Sakkunnig i kommunikation

+358 40 822 7945

Kommunikation angående landskapsplanen, sociala medier, marknadsföring av Nylandsveckan

Tuomas Aejmelaeus

Betalningssakkunnig

+358 40 864 3500

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, kontroll av Interregprogram

Paula Autioniemi

Direktör, regionplanering

+358 40 737 8050

Förestår ansvarsområdet regionplanering

Christine Chang

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 44 353 3014

EU-projektberedning, EU-tjänstens internationella kommunikation

Leena Dromberg

Betalningssakkunnig

+358 40 620 5573

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program

Seija Elo

Kommunikationschef

+358 40 533 5354

Kommunikation med massmedier, ägarkommuner och intressentgrupper, webbplatsens chefredaktör

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, näringspolitik och -samarbete, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinens ställföreträdare.

Juha Eskelinen

Direktör, regionutveckling

+358 40 575 2993

Förestår regionutvecklingsarbetet, landskapsdirektör Ossi Savolainens ställföreträdare

Betjänar också på svenska

Jaana Eskola

Projektchef

+358 40 182 4893

Kreativa branscher, klimatförändring