Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 86 träffar

Silja Aalto

Miljösakkunnig, arbetsledig

+358 50 303 5952

Naturens mångfald och rekreationsbruk, grönstruktur och ekosystemtjänster

Milla Aalto

Sakkunnig i kommunikation

+358 40 822 7945

Kommunikation angående landskapsplanen och Nylandsdagen

Tuomas Aejmelaeus

Betalningssakkunnig

+358 40 864 3500

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, kontroll av Interregprogram

Otto Ala-Nissilä

Personalchef

+358 40 482 9735

Personalärenden

Paula Autioniemi

Direktör, regionplanering

+358 40 737 8050

Förestår ansvarsområdet regionplanering

Christine Chang

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 44 353 3014

EU-projektberedning, EU-tjänstens internationella kommunikation

Leena Dromberg

Betalningssakkunnig

+358 40 620 5573

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program

Seija Elo

Kommunikationschef

+358 40 533 5354

Kommunikation med massmedier, ägarkommuner och intressentgrupper, webbplatsens chefredaktör

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Jaana Eskola

Projektchef

+358 40 182 4893

Kreativa branscher, klimatförändring

Riitta Güner

Betalningssakkunnig

+358 40 162 7311

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor

+358 50 525 5706

Anpassning till och stävjande av klimatförändringen, projekten Regions4Climate och Canemure

Eija Hasu

Landskapsplanearkitekt

+358 40 556 0238

Kulturmiljöer och boende. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Betjänar också på svenska

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Ida Honkanen

Sakkunnig i internationella ärenden

+358 40 523 7587

Varumärket Helsinki Smart Region, genomförandet av strategin för smart specialisering, internationella besök

Betjänar också på svenska

Tiina Huotari

Programdirektör

+358 400 418 029

EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, kontroll och nationell medfinansiering av Interregprogram

Jukka Hynninen

Dataadministrationschef

+358 44 299 0464

Dataadministration, ekonomiförvaltning, lokaltjänster

Tiia Hämäläinen

Translator

+358 40 964 4168

Översättningstjänster, finska-svenska-finska, förbundets terminologi

Betjänar också på svenska

Jonna Härmä

Praktikant

+32 4999 17 836

Helsinki EU Offices kommunikation

Pirjo Jokinen

Sakkunnig

+358 40 662 4918

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram