Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund har e-tjänster. De användare som har identifierat sig i förbundets e-tjänster kan på ett datasäkert sätt lämna in olika blanketter för myndighetsbehandling.

Man identifierar sig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering, det vill säga med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. De personer som har identifierat sig kopplas till den organisation de företräder, och de kan agera på organisationens vägnar. De personer som kopplats till respektive organisation kan granska alla ansökningar som organisationen i fråga har lämnat in och den behandlingsfas ansökningarna ligger i.

Läs anvisningarna om ärendehanteringstjänsten innan du börjar fylla i din finansieringsansökan. Det finns också separata ansökningsanvisningar för varje finansieringsansökan som publiceras i samband med ansökningsannonsen.

I alla frågor som gäller användningen av tjänsten kan du kontakta oss med e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi

Ytterligare upplysningar:

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.

Sidan uppdaterad senast: 1.2.2023