Gå till innehåll
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Bekanta dig med vår förnyade webbplats och ge respons.

Vi söker nyländska toppaktörer!

Välkommen att föreslå mottagare av Nyländskt företagspris i tre olika kategorier samt mottagare av Nylandspriset.

Läs mer och föreslå kandidater

Nyland ligger rejält före

Nylands landskapsprogram eller Nylandsprogrammet syftar till ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist landskap. Programmet innehåller utvecklingsmål och åtgärder samt en vision som sträcker sig fram till år 2030.

Läs mer om Nylandsprogrammet

Nyland är europeisk entreprenörsregion

Nyland har utsetts till europeisk entreprenörsregion 2022. Temat för utmärkelsen, som Europeiska regionkommittén har tilldelat sex regioner inom EU, är ”Entreprenörskap för en hållbar återhämtning”.

Läs mer om året som entreprenörsregion
Nyhet 12.5.2022

Ansökningarna om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden utlysta

Nylands förbund har utlyst ansökningarna om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik.

ERUF-ansöningarna utlysta. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Nyhet

29.4.2022

Vår nya webbplats har publicerats

Nylands förbund har öppnat sin webbplats uudenmaanliitto.fi som har genomgått en totalreform. Det som är nytt är användargränssnittet, layouten och sidinnehållet på tre olika språk.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen