Gå till innehåll
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Markarealen som krävs för olika bostadsområden är betydelsefull med tanke på hållbarhetsmålen

Ofta är ett tätt bebyggt bostadsområde mer hållbart än ett glest bebyggt område, visar en utredning som gjordes av Nylands förbund och Helsingfors stad.

Läs mer om utredningen
Nyhet 22.9.2022

Positivt uppsving inom nyländsk turism – Fortsättningsvis betydande ekonomiska och sysselsättande effekter

Trots coronakrisen kvarstod turismens betydelsefulla regionalekonomiska betydelse i Nyland under år 2021. Detta framgår ur en utredning som TAK Research gjort.

Nyhet

26.9.2022

Landskapsstyrelsen 26.9: Anvisningar för arbetet med Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 september. Landskapsstyrelsen förde en grundlig remissdebatt om utkastet till Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet 2023 och gav anvisningar för det fortsatta arbetet. Målen ges till landskapsstyrelsen för godkännande vid styrelsens sammanträde i oktober. Avsiktsförklaringen för samarbete mellan Nylands förbund och regionen Harju i Estland antecknades för kännedom.

Nyhet

22.9.2022

Nylands förbund kräver långsiktig forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik

Det är på tiden att den finländska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten blir långsiktig igen och sträcker sig över regeringsperioder. Nylands förbund stöder starkt lagstiftningen om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för åren 2024–2030 som omfattas av en politisk beslutsprocess och som skulle ge ekonomisk trygghet för FUI-systemet.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen