Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Vi håller stängt 1–26.7

Vi återgår till arbetet igen måndagen den 29 juli. En solig sommar tillönskas alla!

I Nyland finns fina kulturmiljöer

Vår berättelsekarta erbjuder rikligt med information om Nylands kulturhistoriska områden och objekt.

Bekanta dig med berättelsekartan (på finska)
Nyhet 20.6.2024

Nyland och Brandenburg i Tyskland fördjupar sitt samarbete

Nylands landskapsdirektör Tuija Telén och Katrin Lange, minister för EU- och finansärenden i delstaten Brandenburg i Tyskland, har undertecknat ett samarbetsavtal mellan regionerna i Potsdam.  

Nyhet

14.6.2024

Landskapsparlamentet kallar i slutet av oktober

Nylands landskapsparlament ordnas i år 31.10–1.11. Välkommen till landskapets årliga toppenevenemang. Det lönar sig att boka datumet för parlamentet i kalendern redan nu. Vi skickar programmet och ytterligare information i slutet av augusti då vi börjar ta emot anmälningar.

Neljä miljöötyyppejä, joiden kyky sitoa hiiltä on erilainen. Nyhet

14.6.2024

Forskare Sampo Pihlainen bedömer landskapsplanens konsekvenser för kolbindning

Hur minimerar man de negativa konsekvenserna av markanvändningen för klimatet? Och vilka nya verktyg erbjuder planläggningen som stöd för kolbindningen? En färsk rapport presenterar den gällande Nylandsplanens konsekvenser för kolbindning samt ger vägkost för en ny etapplandskapsplan som behandlar teman inom grön omställning.

Nyhet

13.6.2024

Ny landskapsplan fokuserar på temana för grön omställning

I maj inledde Nylands förbund utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning. Den nya planen kompletterar den lagakraftvunna Nylandsplanen bland annat med teman som energi, teknisk försörjning, näringar, logistik samt miljö och klimat.

Nyhet

11.6.2024

Landskapsfullmäktiges beslut 11.6

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 11 juni i Helsingfors stads fullmäktigesal. På föredragningslistan fanns bland annat godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt inledande av utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,8

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

44 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen