Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Nylands mål för regeringsprogrammet sammanfattade i fyra helheter

Den bärande tanken i Nylands mål för regeringsprogrammet är att bygga framtiden så att hela Finland har framgång.

Bekanta dig med våra mål för regeringsprogrammet

Nylandsplanen 2050 – en ny sorts landskapsplan

I Nylandsplanen tecknas konturerna för landskapets utveckling långt in i framtiden, och planens viktigaste mål är att leda in tillväxten i hållbara banor. Vad innehåller den nyaste landskapsplanehelheten?

Bekanta dig med broschyren

Vi söker igen nyländska toppaktörer

Den här gången är temat för Nylandspriset kulturarv, och priset beviljas för arbete som gjorts för Nyland och nylänningar. De mest ansvarsfulla företagen i Nyland belönas i år i tre kategorier.

Läs mer och ge ditt förslag senast 15.8
Nyhet 22.5.2023

Städerna och landskapen kräver ändringar i utkastet till EU:s restaureringsförordning

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Ett gemensamt ställningstagande, som innehåller förslag till ändringar i utkastet till förordningen, har lämnats till dem som förhandlar om Finlands regeringsprogram.

Nyhet

8.6.2023

Landskapsstyrelsens beslut 8.6

Den 8 juni höll Nylands landskapsstyrelse ett fortsatt sammanträde för det extra sammanträde som styrelsen inledde den 5 juni. Styrelsen behandlade en separat utredning om förbundets marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och representation samt om upphandlingar som gäller dessa.

Junaraide sekä oikealla puolella puurakennus, joka on Tammisaaren juna-asema. Nyhet

7.6.2023

Hållbara resekedjor utreddes för första gången i västra och östra Nyland

I utredningen presenteras de viktigaste resekedjorna för hållbar trafik i västra och östra Nyland. Det huvudsakliga färdsättet för resekedjorna är kollektivtrafik eller cykel. Målet är att säkerställa att förhållandena för hållbar trafik och trafiksäkerhet förbättras, särskilt i dessa resekedjor.

Nyhet

5.6.2023

Landskapsstyrelsens sammanträde 5.6

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra sammanträde måndagen den 5 juni. Styrelsen behandlade en separat utredning om förbundets marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och representation samt om upphandlingar som gäller dessa. Behandlingen sker vid det fortsatta sammanträdet torsdagen den 8 juni.

Blogg

1.6.2023

Den historiska Nylandsplanen

Våren förde med sig goda nyheter. Högsta förvaltningsdomstolen fattade sina slutliga beslut om Nylandsplanen, vilket bekräftade de gångna årens arbete. För det första känner man sig nöjd, för landskapsplanen nästan i sin helhet är i den form som fullmäktige godkände år 2020, skriver Ilona Mansikka.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen