Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Känner du till Nylands landskapsbeteckningar?

På samma sätt som i andra landskap i Finland har Nyland också flera olika symboler.

Bekanta dig med landskapsbeteckningarna
Nyhet 27.11.2023

Nylands förbund och kommunerna godkänner inte de överraskande tilläggsneds­kärningarna av kommunernas statsandelar

Nylands förbund och Nylands kommundirektörer anser att det är oskäligt med de helt oväntade tilläggsnedskärningarna av kommunernas statsandelar. Även om nedskärningen skulle periodiseras över flera år, är den en massiv nedskärning för kommunerna, vars statsandelar redan har skurits ner.

Nyhet

23.11.2023

Regionutvecklingsbeslutet saknar mål för hållbar livskraft och de tätast bebyggda områdena 

Nylands förbund har lämnat sin kommentar om utkastet till regionutvecklingsbeslut. Förbundet lyfter fram behovet av att i större utsträckning fokusera på de mål som skapar en hållbar livskraft. Dessutom påpekas det att beslutsutkastet inte tillräckligt har identifierat möjligheterna hos de tätast bebyggda stadsregionerna och områdena eller deras särskilda behov.

Nyhet

20.11.2023

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

44 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen