Gå till innehåll
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Vi håller stängt 4–31.7

Vi på Nylands förbund håller semester i juli. Byrån är stängd i fyra veckor, från och med den 4 juli. Vi återgår till arbetet igen måndagen den 1 augusti. En solig sommar tillönskas alla!

Ansökningsomgången för AKKE-finansiering nu öppen

Vi har nu öppnat ansökningsomgången för hållbar tillväxt och livskraft ur AKKE-anslag.

Läs mer om finansiering

Vi söker nyländska toppaktörer!

Välkommen att föreslå mottagare av Nyländskt företagspris i tre olika kategorier samt mottagare av Nylandspriset.

Läs mer och föreslå kandidater
Nyhet 21.6.2022

Nylands förbunds utlåtande om reformen av arbets- och näringstjänsterna: Nylands särdrag ska beaktas

Nylands landskapsstyrelse gav 20.6 förbundets utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Det centrala budskapet i utlåtandet är att Nyland och dess särdrag ska beaktas i reformen.

Artikel

21.6.2022

Utvecklingen av TEN-T-transportnätet förstärker Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft

Det transeuropeiska TEN-T-transportnätet är ett trafikledsnät inom hela EU, och målet är att trafikledsnätet ska bli färdigt senast år 2050. Riktlinjerna för transportnätet uppdateras som bäst, och ett nytt förslag till förordning behandlas vid Europeiska unionens råd och Europeiska parlamentet. Enligt Nylands förbunds uppfattning ökar utvecklingen av transportnätet Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft, men förslaget till förordningen innehåller också strikta krav på kvalitet som medför utmaningar.

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen