Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare i landskapet

Nylands mål för regeringsprogrammet sammanfattade i fyra helheter

Den bärande tanken i Nylands mål för regeringsprogrammet är att bygga framtiden så att hela Finland har framgång.

Bekanta dig med våra mål för regeringsprogrammet
Nyhet 26.1.2023

EU:s förordning om restaurering av natur hotar splittra stadsstruktur i Finland  

De stora städerna i huvudstadsregionen driver tillsammans med landskapen i södra Finland förändringar i artikel 6 som gäller städer i EU:s restaureringsförordning. I sin nuvarande form skulle förslaget betydligt försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen.   

Nyhet

2.1.2023

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,7

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen