Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – framtidsbyggare

Nylands förbund bygger framtiden i ett landskap med 1,7 miljoner invånare. Vi planerar strategiskt, samordnar regionala utvecklingsåtgärder och planlägger på landskapsnivå. Vi driver kommunernas och invånarnas intressen i regionen. Nylands förbund är en samkommun och en del av landskapsförvaltningen.